Tjänster 2018/2019

Här är de tjänster som ingick i programmet 2018/2019

  • Planarkitekt
  • Kulturutvecklare
  • Jurist
  • Strateg för landsbygds- och stadsutveckling
  • Verksamhetsutvecklare
  • IT-juridik
  • Inköp och upphandling
  • IT-strateg med inriktning sakernas internet (IoT)
  • IT-strateg med inriktning digitalisering
  • Verksamhetsutvecklare för pedagogiska yrken