Spotlight: Daniel Edlund

En månad har gått och nästa trainee att dela med sig av sina erfarenheter i denna följetong är Daniel Edlund. Han flyttade till Söderhamn i början av september 2014 för att utmanas av allehanda personalfrågor i arbetet som HR-konslut.

daniel

Daniel vid sitt skrivbord Foto: Cecilia Simonsson

Fördomar och verklighet

Under mina första tre månader i programmet har jag fått en bättre inblick i hur en kommunorganisation är uppbyggd. Mina tidigare fördomar om att arbeta på en kommun var: trista arbetsuppgifter samt långsamma beslutsled. Denna bild har dock förändrats drastiskt. Jag ser nu att arbetssättet i en kommuns har stora likheter med en större privat organisation, i alla fall inom mitt arbetsområde.

Jag jobbar nu i Söderhamns kommun som HR-konsult och har för tillfället mycket arbetsmiljöfrågor på mitt bord. Jag ska t.ex. införa ett nytt tillbud- och arbetsskaderapporteringsverktyg. Utöver har jag till uppgift att uppdatera arbetsmiljöutbildningen inom kommunen samt implementera en ny företagshälsovård. Det är svårt att förklara en vanlig dag på jobbet, då det inte riktigt finns några typiska återkommande ärenden, utan nya uppdrag uppstår hela tiden. Personalen i Söderhamns kommun har varit väldigt förtroendegivande och engagerade i min inskolning dessa månader, vilket har hjälpt mig att utvecklas och stimulerat mig att visa framfötterna

Krokig väg till programmet

Min väg fram till jobbet som HR-konsult i Söderhamns kommun har varit relativt krokig. Jag är ursprungligen från Örnsköldsvik och studerade hotell och restaurang på gymnasiet. Därefter började jag jobba på Max hamburgerrestauranger, vilket var ett oerhört lärorikt arbete. Efter några år blev jag restaurangchef och fick då även ett personalansvar, vilket för mig var det absolut roligaste och mest utmanande under den tiden. Jag valde därför att söka till personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet och har än så länge inte ångrat mig. Jag trivs väldigt bra med det arbetssättet som denna typ av jobb medför, ett arbetssätt som ofta genererar många utmanande arbetsuppgifter. I min nuvarande tjänst är jag ofta ett stöd till chefer eller medarbetare inom kommunen, vilket gör att jag ofta får undersöka och lösa problem och uppgifter som framkommer.

Framtiden

Som personalvetare kan din kompetens vara väldigt bred eller väldigt specifik. På grund av detta var traineeprogrammet en bra chans för mig att bedöma om jag i framtiden vill specialisera mig inom ett område eller arbeta mer generellt inom fler områden. Som HR-konsult i Söderhamns kommun får jag en inblick i flera olika områden, vilket ger mig en fördel då jag inte vet vilka HR-frågor jag vill jobba med i framtiden.

Inom traineeprogrammet skall även ett projektarbete utföras. Projektet har nyligen startat och det kommer bli en oerhört rolig och utmanande uppgift. Jag ser fram emot att komma igång med projektet och jobba med mina andra kollegor i traineeprogrammet.

Programmet är inne på sitt tredje år nu och jag anser att det är en oerhört bra erfarenhet för framtida arbeten. Det ger en unik erfarenhet för mig som är nyexaminerad och det är väldigt roligt att kommunerna har insett hur givande dessa program är även för dem.

I framtiden kommer jag vilja fortsätta jobba med personalfrågor men inom vilket område eller utsträckning är för mig oklart. Jag hoppas att kunna ha ett mycket bättre svar på den frågan om ca 12 månader.