Frågor och svar

Vanliga frågor

Du som blir antagen får möjlighet att omsätta din utbildning i praktiken, personligen och professionell utveckling och stora möjligheter att skapa nätverk. Det ökar förutsättningar för anställning inom kommunal eller annan offentlig sektor.

För kommunen är det både ett sätt att ge fler en inblick i alla intressanta jobb och möjligheter som finns inom offentlig sekot, och ett sätt att säkra tillgången till kompetent personal i framtiden.

Du ska ha den akademiska examen som efterfrågas för den plats du söker till, och examen får inte vara äldre än tre år. Du lämnar in en kopia på examensbeviset innan du anställs. Dessutom ska du vara intresserad av samhällsfrågor och vilja vara med och utveckla välfärden.

Nej, att vara trainee innebär ett riktigt jobb, du är anställd och har kvalificerade arbetsuppgifter.

Jämfört med ”en vanlig anställning”, kommer du som trainee att delta i ett gemensamt utvecklingsprogram tillsammans med de övriga traineerna, under cirka 20 procent av din arbetstid. Dessutom kommer du bland annat att ha en handledare på arbetsplatsen.

År 2023 börjar nästa grupp i programmet. Under sidan rekryteringsprocess kan du läsa mer om det.

Nej, antalet traineeplatser liksom vilka professioner som ingår beror på behovet hos kommunerna, så det varierar från år till år.

Vi väljer en person till varje traineeplats, så annonseras tio platser blir det tio personer antagna.

Information om tjänsterna som kommer att ingå i kommande traineeprogram annonseras i början av juni varje år. Du kan läsa mer om tjänsterna och vår rekryteringsprocess under sidan Ansökan.

Endast under ansökningsperioden tar vi emot din ansökan och det går tyvärr inte att lämna in en intresseanmälan i förväg.

Vi vill ha din ansökan digitalt och annonserna kommer publiceras på Arbetsförmedlingens platsbank under hela ansökningsperioden. Vi publicerar naturligtvis även här på vår hemsida när ansökningsperioden är igång. 

Nej, programmet fokuserar inte särskilt på dig som framtida ledare eller chef i en kommun. Däremot ger programmet kunskap och erfarenheter som är viktiga även för en chef eller ledare att ha.

Alla traineer i traineegruppen får samma lön, 26 000 kronor.

Javisst. I enlighet med semesterlagen, får du 25 semesterdagar under de 12 månaderna.

Under programmet får du en visstidsanställning, vi ger inget löfte om fast anställning därefter.

Utvecklingsprogrammet innehåller en introduktion i politisk ledning och andra förutsättningar för kommunal verksamhet, omvärldsbevakning och personlig utveckling.

Gruppen träffas i genomsnitt en gång per månad. Då besöker gruppen var och en av kommunerna som deltar i programmet. Förutom introduktionsdagen i den kommun man besöker ingår kunskapsbreddning inom ett område och tid för traineerna att dela och fördjupa sina erfarenheter.

Resor till och från de gemensamma träffarna och eventuell övernattning betalar din arbetsplats för.

Breddningsperioden innebär att du under två månader arbetar i en annan kommun.

Syftet är att ge dig som trainee bredare erfarenheter av arbetsuppgifter, arbetsområden och att du får möjlighet att se hur arbetet går till i en annan kommun.

Grundplanen är att breddningen är under september-oktober, men den kan även förläggas till en annan tidsperiod om det passar bättre för den verksamhet man lämnar och/eller kommer till.

Ja, den är obligatorisk och vi ser den som ett mycket värdefullt moment inom Trainee Sundsvallsregionen.

Det är din arbetsgivare som tillsammans med de andra kommunerna planerar för samtliga traineers breddning. De utgår från din kompetens och kommunernas behov.

Breddningsplatsen kommer att vara i en kommun inom pendlingsavstånd, från den kommun där din traineeplats är. Den merkostnad du får för att pendla dit får du ersättning för.