Spotlight: Matilda Liljeberg

Matilda är en av traineerna som lockades till södra Norrland efter studier i södra Sverige. Efter sex månader i programmet har hon samlat på sig en hel del intryck som hon här delar med sig av.

matilda

Matilda ser ljust på framtiden. Foto: Irene Danielsson

Bland insikter och utmaningar

Under min tid som kvalitetsutvecklare i Gävle kommun har jag fått möjlighet att bidra till att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom Utbildning Gävle, på övergripande nivå och genom stöd till verksamheterna. I arbetet ingår bland annat att följa upp och utvärdera verksamheterna, utveckla vårt kvalitetssystem, samla in och analysera kvalitativa och kvantitativa data som beskriver verksamheterna samt ta fram underlag för beslut och utveckling. Mina kollegor har flera års erfarenhet av att arbeta inom skolan och många har tidigare varit verksamma som lärare och rektorer. Under min anställning har jag lärt mig otroligt mycket både inom skola och om att jobba i en politiskt styrd organisation samtidigt som jag kunnat bidra genom att tillföra arbetsplatsen den kompetens som jag skaffat mig genom min utbildning och genom att se på organisationen med färska ögon. Jag har fått insikt i den komplexa roll som kommunen har i skolsystemet där det som huvudman gäller att stötta och samtidigt bedöma verksamheten och kombinera den kommunala och nationella styrningen. Arbetet innehåller många utmaningar och kräver ständig utveckling.

Med intresse för offentlig förvaltning

Jag är nyutexaminerad statsvetare från Lunds Universitet och har under min utbildning inriktat mig mot förvaltning och politisk teori. Jag har länge varit intresserad av utbildningsfrågor och mitt intresse fördjupades när jag skrev min kandidatuppsats kring det pedagogiska klimatet i skolan och dess betydelse för elevers resultat. Mitt intresse för offentlig förvaltning har funnits med mig genom hela min studietid. Under min utbildning praktiserade jag på ett konsultföretag som arbetar med bland annat utvärdering och analys mot offentlig sektor och jag fick där den spännande möjligheten att arbeta i flera projekt på uppdrag av olika kommuner runt om i landet.

Kommunen som arbetsplats är en stor organisation med ansvar inom samhällets, enligt mitt tycke, viktigaste funktioner såsom skola, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur och mycket mer.

Att jobba inom kommunal förvaltning ger därför en känsla av att bidra till samhället på ett meningsfullt sätt, möjlighet att jobba med varierande arbetsuppgifter och goda förutsättningar för att hela tiden utvecklas inom organisationen.

Det som främst lockade mig att söka till programmet Trainee Södra Norrland var möjligheten att som ny i arbetslivet direkt få jobba med kvalificerade arbetsuppgifter. Möjligheten till handledning i arbetet och den utbildning inom kommunal förvaltning som traineeprogrammet erbjuder kändes för mig som en bra introduktion till arbetslivet efter några års studier. Nu vet jag att jag gjorde helt rätt i att söka till programmet. Dessutom är det både roligt och skönt att känna stöd från och kunna diskutera med de andra traineerna inom programmet som är i samma situation som jag.

Jag ser positivt på framtiden och är säker på att de erfarenheter som traineeprogrammet gett mig kommer att leda mig vidare till ett fortsatt roligt och utmanande yrkesliv.