Spotlight: Anna Johansson

Det är april och traineerna har gått in i en ny fas av traineeprogrammet, breddningen. Det betyder att de lämnat sina arbetsplatser för att anta nya utmaningar i en annan kommun under tre månader. Detta ger nya perspektiv, något som Anna berättar mer om.

annajohansson

Anna möter nya utmaningar i Gävle kommun. Foto: Malin Fröderberg

Urvalsdagen -ta chansen!

För lite mer än ett år sedan fick jag ett samtal från traineeprogrammets dåvarande samordnare om att jag gått vidare till urvalsdagen i Sundsvall. Jag blev såklart jätteglad, det var det här jag ville. Men jag blev också nervös då jag inte visste vad som väntade. Urvalsdagen blev jättetrevlig med en gruppövning, en individuell intervju och möjligheten att ställa frågor till traineer från tidigare års program. Till er som ska på en urvalsdag i dagarna vill jag bara säga att passa på att mingla runt och ställ frågor till mina trevliga trainee-kollegor som kommer att finnas på plats i Sundsvall och Hudiksvall.

Två arbetsplatser

Sedan september 2014 är jag anställd som IT-strateg i Nordanstigs kommun. Där har jag varit delaktig i det mesta som har med IT-stöd i verksamheterna att göra. Jag har bland annat varit involverad i ett projekt kring kommunsamverkan i systemförvaltningsfrågor, gjort omvärldsbevakningar för e-tjänster och sociala intranät, deltagit i workshops, deltagit på upphandlingar, deltagit på IT-chefsträffar, veckomöten med driftansvariga samt tryckt på för att införa rutiner kring kommunikation mellan IT och verksamhet.

Under tiden som trainee ingår det att under tre månader byta arbetsplats och testa på att jobba i en annan kommun. Detta kallas för vår breddning. Jag befinner mig just nu på min breddning i Gävle kommun där jag jobbar på IT-avdelningens utvecklingsenhet. IT-avdelningen är navet i en kommuns verksamhet. Här utvecklas framtida IT- lösningar i samarbete med de olika verksamheterna, nya e-tjänster tas fram, support ges till alla användare, underhåll och förbättringar görs på redan befintliga system, listan kan bli lång. Allt med fokus på att underlätta så mycket som möjligt för kommunens medborgare och alla medarbetare ute i verksamheterna. Det är en utvecklande arbetsplats att komma till för mig som trainee. Här pågår det flera spännande projekt, miljön är dynamisk och kreativ med ett högt tempo. Jag har blivit väl omhändertagen och har fantastiskt trevliga kollegor. Min huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att bedriva en förstudie kring systemförvaltning. Systemförvaltning handlar i korta drag om rutiner för hur man bäst tar hand om och förvaltar de system som finns ute i verksamheterna. Just nu håller jag på att sätta mig in i vilka systemen är, hur informationsflödet går, om några system hänger ihop och vem som är systemansvarig ute i verksamheten respektive på IT-avdelningen.

Liten och stor

Att arbeta i en liten kommun jämfört med en stor kommun är en markant skillnad när det kommer till IT. I en liten kommun är det lätt att bli en mångsysslare, i den bemärkelsen att man är få medarbetare som alla hjälps åt. Det är kortare beslutsvägar och man är närmare politiken. Under min tid i Nordanstigs kommun har jag varit delaktig i många sammanhang som kanske inte är självklara i en större kommun. I en stor kommun är det lättare att bli tilldelad mer avgränsade arbetsuppgifter och fokusera på ett område.

Styrkan med breddningen är att vi traineer får möjlighet att ta med oss erfarenhet från en ny kommun och utvecklas med andra arbetsuppgifter än de vi har i våra hemkommuner.

Jag sökte till traineeprogrammet för att jag lockades av tjänsten som IT-strateg med inriktning på människa-dator interaktion. Jag har läst till systemvetare vid Göteborgs Universitet och tog min examen 2013. Traineeprogrammet ger en bra väg in i arbetslivet och man skaffar sig ett stort nätverk under programmets gång. Efter traineeprogrammet kan jag tänka mig att jobba kvar några år inom kommunal förvaltning. Det finns en stor bredd på arbetsuppgifter inom IT och jag skulle vilja testa på olika uppgifter och roller.