Spotlight: Sara Müller

Att byta arbetsplats under en tid betyder en chans att få inblick i en helt ny organisation, men även nya kollegor och arbetsuppgifter. Sara bytte Sundsvall mot Gävle och här berättar hon om sin upplevelse av breddningens första hälft.

saramuller

Sara uppskattar det nätverk hon fått genom traineeprogrammet. Foto: Anna-Karin Rodhe

Breddningen ska ge en bredare erfarenhet

Inom traineeprogrammet ingår en breddningsperiod då alla traineer byter verksamhetskommun i tre månader. Tanken är att vi som traineer ska få en bredare erfarenhet av hur olika kommuner arbetar. Från början var många av oss lite skeptiska till att byta kommun – just när vi börjat komma in i arbetet i den egna kommunen var det dags att byta! Men jag är nöjd över att få chansen att komma iväg på breddning. Nu har jag varit på breddning i sex veckor och tiden flyger iväg! Att få göra en breddning inom programmet är otroligt roligt och lärorikt. I vanliga fall är jag trainee på Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvalls kommun och jobbar som stödekonom mot skola och förskola. Min breddning gör jag i Gävle på ekonomiavdelningen på Utbildning Gävle. Här jobbar jag främst med två utredningar som handlar om resursfördelning i grundskolan.

Trots att Sundsvall och Gävle är två jämnstora kommuner och lika på många sätt så finns det skillnader i hur förvaltningarna arbetar.

Det är just detta som är behållningen i att göra min breddning inom samma område som min vanliga tjänst i Sundsvall. Att se hur olika kommuner står inför liknande utmaningar och hur olika de kan jobba med frågorna.

Växande nätverk

En insikt som vuxit fram under min tid i traineeprogrammet är hur värdefulla de relationer som jag bygger upp under programmet är. Det nätverk av traineer, nuvarande och tidigare, som jag fått tillgång till. Kollegor jag lärt känna, både på breddning och i hemkommunen. För mig som flyttade 97 mil från Lund till Sundsvall för att gå traineeprogrammet har detta varit bland det bästa med att börja som trainee.