Spotlight: Niklas Gunnerstam

Det är sen höst och traineerna från omgång 2014 gör sina sista månader. Det betyder även att Spotlight bjuder på en sista traineetext från denna grupp. Författare är Niklas som har sin traineeplacering på Kultur & Fritid i Gävle. Men tro inte att Spotlight går i graven. Under december bjuds på en alldeles speciell publicering, så håll ögonen öppna!

niklasgunnerstam

I valet av arbete guidades Niklas av sitt intresse.

Att arbeta med sitt stora fritidsintresse

Många idrottsnördar med mig, har som barn en dröm att bli proffs i någon idrott och få spela över hela världen. När man blir äldre och alltmer förlikar sig med tanken att drömmen kommer stanna vid just en sådan, börjar man istället fundera över alternativa karriärval; läkare, ekonom, journalist eller kanske fritidssamordnare. Nja, det sistnämnda dyker nog sällan upp som ett alternativ. För mig gick vägen till fritidssamordnare på kultur och fritid Gävle via Idrottsvetenskap, sports management, på Malmö Högskola. Från början fanns även där drömmen att arbeta med elitidrott på något sätt. Spelaragent, sportchef eller något annat spännande fanns i tankarna. Utbildningen öppnade dörrar för mig och gjorde att jag ändrade uppfattning, från att gå från att fokusera på elitidrott till en känsla av att det faktiskt är breddidrotten och idrotten som folkrörelse som gör den så fantastisk. När jag, någon gång under våren 2014, läser annonsen till traineeprogrammet och noterar att tjänsten bland annat går ut på att arbeta med kvalitetsutveckling, uppföljning och analyser av kultur och fritid Gävles verksamhet fattar jag direkt tycke för den och ringer till förvaltningschefen och hör mig för lite grann. Efter samtalet känner jag att tjänsten verkar rymma det jag verkligen vill arbeta med och mina förväntningar har verkligen införlivats. Jag har trivs som fisken i vattnet sedan dag ett.

Trots att jag alltså fastnade för rollen och själva arbetsbeskrivningen, snarare än traineeprogrammet med dess innehåll, hyser jag stor uppskattning och tacksamhet för vad traineeprogrammet givit mig.

Förutom en fast tjänst, även kunskaper och en inblick i kommunal verksamhet, kunskaper som säkerligen tagit flera år att bygga upp under en vanlig tillsvidareanställning.

Projekt

Den 6e november redovisade vi traineer de projekt vi har arbetat med det senaste året. Trainee Södra Norrland har sedan i oktober i fjol genomfört två projekt med tema integration. Den ena gruppen har haft som fokus att undersöka hur kommuner kan arbeta för att tillvarata nyanländas kompetens och den andra att undersöka nyanländas integration i civilsamhället. Förutom nya kunskaper inom integrationsområdet har projektet givit mig erfarenheter i hur det är att arbeta i projekt, något jag definitivt har nytta av i min roll som fritidssamordnare. Framförallt har beroenden och riskanalys visat sig vara viktiga delar i vårt projekt då projektgruppen, som initialt bestod av sex personer, nu reducerats till tre.

Att flera personer gått vidare i sina karriärer är, enligt mig, ett gott betyg till traineeprogrammet och torde betyda att de personer som rekryterats haft hög kompetens och varit attraktiva på arbetsmarknaden.

Vi som är kvar får nu göra vad vi kan för att kräma ur så mycket som möjligt under de få månader vi har kvar inom programmet.

Lev väl i stunden, Niklas