Tema Kommunen som arbetsgivare, Ånge kommun

Nu var det återigen dags för traineedag och den här gången har traineegruppen 16/17 varit till vår nordvästliga deltagarkommun Ånge. Temat för detta tillfälle är kommunen som arbetsgivare med inriktning mot fördelar och utmaningar för den mindre kommunen och vad man kan förvänta sig av arbetet på en sådan.

Dagens schema var som följer:

Ånge kommuns mål och utmaningar som arbetsgivare Stefan Wallsten, Tf kommunchef.

Diskussion om kommun som arbetsgivare Philip Strömgren, HR-Konsult.

Sundsvallsregionen, samverkan, regionbildning.

Besök hos Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau), Elin Österlund, Nämndsekreterare och ett tillfälle att ställa frågor kommunens politiker. Under den efterföljande lunchen gavs tillfälle att samtala med politikerna.

Hur arbetar kommun med att vara attraktiv arbetsgivare. Strategiskt arbete och HR.s väg till var vi är idag.

Inspirerande berättelse om karriärsteg och chefskap av Katarina Persson, Socialchef. Hur hennes väg till förvaltningsledningen sett ut, att hon inte själv sett sig själv som chefsmaterial men att hon av andra pushats och uppmuntrats att ta steget.

Grupparbete, var är jag om 5 år och vilka faktorer kan styra mig.

Inspirationsföreläsning och debattinlägg av ”Glesbygdsprofeten” Tomas Håkki Eriksson. Om vikten att vara stolt över var man kommer ifrån och att se värden i alla kunskaper och styrkor man har med sig från sina rötter och där man kommer ifrån.