Temadag Socialtjänst, Ovanåkers kommun.

Onsdagen den 22 februari var vi inbjudna av Ovanåkers kommun till deras temadag med temat Socialtjänst. En intressant och lärorik dag där vi erhöll en djupare inblick i Ovanåker kommuns Socialförvaltning och deras verksamheter och vi fick även testa på att ta klivet in i framtiden.

Dagen inleddes med en presentation om Ovanåkers kommun av vår trainee Christoffer som arbetar som personalkonsult i Ovanåker. Därefter informerade Christian Olars, metod- och kvalitetsutvecklare, vad Socialförvaltningen i Ovanåker arbetar med, vilka verksamheter de bedriver och vilket omfattande arbete en Socialförvaltning uträttar, vilket ansvar en Socialförvaltning har och hur det regleras utifrån Socialtjänstlagen och vad det innebär för den här typen av verksamhet. Vidare talade Christian om vilka framtida utmaningar som väntar, med minskad befolkning, ökat vårdbehov, åldersstrukturen i samhället och en framtida personalförsörjningsproblematik som resulterar till att färre personer ska göra mer men till en lägre kostnad.

Under eftermiddagspasset fick vi möjligheten att ta steget in i framtiden och tillsammans med representanter från Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun fundera över lösningar för att säkra god kvalitet inom äldreomsorgen. Torun Eliasson arbetar som arbetsterapeut i Ovanåker och informerade oss om demens och hur sjukdomen påverkar hjärnans funktioner och omvårdnadsåtgärder inom demensvård. Sedan fick vi en gruppuppgift där utmaningen låg i att utforma ett äldreboende för 48 demenssjuka personer, en spännande uppgift där flertalet variabler fick tas i beaktande i planeringen. Det är viktigt att möjligheten för daglig aktivitet finns och att den dagliga aktiviteten är rätt typ av aktivitet, arbetstekniska lösningar och planlösningar för att underlätta arbetet men samtidigt skapa en känsla av trygghet och hemtrevnad. Vi presenterade sedan våra förslag på framtida äldreboende för kommunens representanter och de fick med all säkerhet goda förslag att ta med sig till nästa planeringsmöte.