Tema kvalitetsutveckling, Hudiksvalls kommun

Den 21 mars 2017 var traineegruppen i Hudiksvall för tema kvalitetsutveckling. Det var intressant för oss som deltog att lära oss om Systematiskt kvalitets och arbetsmiljöarbete genom pedagogiskt ledarskap och Hållbar omsorg 2030.

Hudiksvalls temadag

Först fick vi lyssna på Annika Gabrielsson som är verksamhetschef för förskolan om hur hon har jobbat med kvalitet under 2016. Hon presenterade Qualis kvalitetssäkringssystem som erbjuder förskolan verktyg för att driva ett systematiskt kvalitetsarbete inom elva kvalitetsområden. Kvalitetsområdena är framtagna för förskolans verksamhet och till varje område finns ett antal kvalitetskriterier kopplade till sju steg i Qualistrappan. Qualis verktyg består av utbildning av ledning och personal, självvärderingar, enkäter, skriftliga redovisningar, externa granskningar samt lärande nätverk. Qualis visar kvalitetsarbete i verksamheten utifrån ledningens, medarbetarnas, barnens och föräldrarnas/vårdnadshavarnas perspektiv. För att en hög kvalitet och ett gott resultat behöver vi i förskolan hålla i, hålla ut, hålla fast och hålla om kvalitet över tid på alla nivåer sa Annika. Förra året fick Hudiksvalls förskolor ett högt resultat inom systematiskt kvalitetsarbete genom Qualis. 24 av 29 förskolor är kvalitetscertifierade och 3 förskolor blev under 2016 kvalitetscertifierade för andra gången. Här är ett inspirerande klipp om det kvalitetsarbete som pågår inom förskolan i Hudiksvall:

https://www.youtube.com/watch?v=4UvKDJKa01w  

Detta följdes sedan upp av en nyskapande presentation av Madeleine Hedin om Hållbar omsorg 2030. Madeleine jobbar som verksamhetsutvecklare för eHälsa. Hållbar omsorg 2030 omfattar attraktiva arbetsgivare, Hudik hela livet, volontärrollen, undersköterskan som kulturbärare, trygghetsboende, välfärdsteknologi och bredband till hela kommunen. Hudiksvalls kommun arbetar bl.a med följande eTjänster: insatsregistrering för hemtjänsten, digitala trygghetstelefoner, kulturflöde, nyckelfria lås, nattkameror, tillsyn via videosamtal, en öppen plattform samt välfärdsbredband.
Ett annat intressant projekt som presenterades var KIVO. KIVO står för kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg och fokuserar på att stödja utlandsfödda så att de snabbare och enklare kan nå en anställning inom vård och omsorg. Där kan Hudiksvalls kommun ge blivande undersköterskor med utländsk bakgrund möjligheter till arbetsplatspraktik. Samtidigt kan man också erbjuda en individuellt anpassad språkpraktik samt möjligheter till vidareutbildning.

Hållbar omsorg 2030