Tema Skola i Bollnäs kommun

 Förra veckan var vi i Bollnäs på traineeutbildning med tema skola. På morgonen fick vi åka på studiebesök på olika skolor och förskolor i Bollnäs för att få en inblick i skolornas verksamhet och lärande.

Charlotte, Kristin och Niklas berättar för oss om Bollnäs kommun.

 

Vi fick fundera över vad som är viktigt för att barn ska klara utbildningskraven och vilket lärande som vi såg. Var och en av oss fick följa en pedagog under deras förmiddag och även äta lunch tillsammans med barnen. Det blev blodpudding och lingonsylt. Eftersom vi alla fick besöka olika platser under vårt studiebesök fick vi olika erfarenheter av dagen som sedan knöts ihop på eftermiddagen med ett teoripass om kommunens skyldigheter, om läroplanen och hur skolväsendet är organiserat i stort.

 

 

På Granbergs Förskola vet man hur viktig leken är för barns utveckling.

Skolan är en stor och enormt viktig del av kommunens verksamhet. Den är hårt kvalitetsgranskad och styrt av både skollagen och kommunallagen. Det är viktigt att utbildningskvalitén är likvärdig i hela Sverige. Kommunerna måste följa skollagens krav att fördela resurser efter barn och elevers förutsättningar och behov och samtidigt följa kommunlagens krav att hålla budgeten i balans. Det är en utmaning som vi traineer kan känna igen även i det verksamheter som vi befinner oss i där våra verksamheter vill erbjuda utmärkt kvalité på våra tjänster men också styrs av en budgetmålsättning.

 

Tid för reflektion

Nästa dag var vi i Hudiksvall för reflektionsdag. Dessa dagar tycker vi är viktiga eftersom det ger oss en chans att prata med varandra om våra arbetsplatser, ge varandra råd och stöd och även diskutera det vi lärt oss från gårdagens temadag. Det var vår första reflektionsträff sedan vi startat vår breddningsperiod och vi var ju självklart nyfikna på hur våra traineekollegor har det i ”vår egna” kommun. Det blev även en del ytterligare planering inför Bryssel resan i höst.