Trainee södra Norrland besöker Bryssel

Ungefär 60 procent av kommuners verksamhet påverkas av EU på något sätt. Under förra veckan var Trainee Södra Norrland i Bryssel för att lära sig mer om kopplingen mellan EU och kommunen. Vi var på många besök som alla gav intressant och gedigen information om hur EU fungerar, både politiskt och administrativt.

Besöken syftade till att ge oss mer kunskap om hur arbetet i EU fungerar. Vi besökte därför både Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Bilden ovanför är från Plenisalen i Europaparlamentet, här finns plats för alla 751 ledamöter för sammanträden och debatter. Trots att salen tom var under vårt besök kunde vi känna av stämningen i den eurpoeiska demokratins hjärta.
Vi träffade även representanter från både SKL:s kontor i Bryssel och Sveriges ständiga representation i EU. På SKL:s kontor träffade vi kontorschefen Marcus Holmberg. De berättade om hur förbundets intressebevakning och politiska påverkan i EU-relaterade frågor ser ut. På Sveriges ständiga representation fick vi mer information om hur Sveriges regering arbetar i Bryssel för att påverka innan beslut är tagna.

Vi besökte även två regionalkontor för att få ytterligare en dimension i kopplingen mellan EU och arbetet i kommunerna i Sverige. Först besökte vi Central Sweden där Ebba Bjerkander, politisk rådgivare, berättade hur det europeiska kontoret för Dalarna, Gävleborg och Örebros län arbetar för förverkligandet av regionala utvecklingsstrategier genom politisk påverkan och projektstöd i form av finansiella medel och kompetens. Det andra regionalkontoret som vi besökte var Mid Sweden. Där träffade vi Zofia Tucinska, kontorschef, som berättade om hur regionalkontoret för Jämtland, Härjedalen och Västernorrlands län arbetar för en hållbar regional utveckling genom politisk bevakning och påverkan, samt ett tätt nätverkande med de andra nordliga regionerna i Finland, Norge och Sverige (ett nätverkssamarbete som kallas för NSPA, Northern Sparsely Populated Areas).
Tack till Bryssel och alla inblandade som bjöd på flera inspirerande och lärorika stunder som fick avståndet mellan Sverige och EU att minska. Vår nya kunskap kommer att komma till användning för oss och spridas vidare på våra arbetsplatser i kommunerna.