Temadag: Kommunen som arbetsgivare och Idéutveckling

Temadag i Sundsvall om  kommunen som arbetsgivare.
Politik, HR funktioner och ledarutveckling.

Som representant för Sundsvalls kommun som  arbetsgivare berättar Bodil Hansson, ordförande Personalnämnden och vice ordförande Kommunstyrelsen, om hur de satt fokus på medarbetare i organsationen genom att ta ett ovanligt grepp och inrätta en gen nämnd nämligen Personalnämnden.

Maria Ring, HR-strateg inom kompetensförsörjning berättar om hur de arbetar med kompetensförsörjning och deras strategiska arbete kring detta.

Julia Karlsson, HR-samordnare och tidigare trainee anordnar den här temadagen och berättar om Sundsvallsregionens samarbete.

Dagens stora höjdpunkt för oss traineer var eftermiddagens program när vi fick en försmak av Sundsvalls kommuns chefsförsörjningsprogram i form av en workshop i Idéutveckling genom värdeskapandeprocess med Malin Heimer Nilsson, verksamhetsansvarig Värdeskapande lärande och Katarina Nilsson, processledare.