Tema Omvärldsanalys och scenarioplanering

Temadag Omvärldsanalys och scenarioplanering i Sundsvall 25-26 oktober 2017
Ska vi jobba med ständiga förbättringar?…Eller kanske börja med att förhålla oss till ständiga förändringar?

Introduktion och praktiskt arbete med omvärldsanalys och scenarioplanering av Johan Klockar Öhrnell från Sundsvalls kommun.
Kursen bygger på TAIDA-metoden från Kariros Future, liknande utbildningstillfällen används i Sundsvalls kommuns Ledarakademi.

Under dessa dagar arbetade vi utifrån påhittat fall där vi fått i uppdrag att arbeta med SF BIO som uppdragsgivare och utifrån frågeställningen ”Hur ska vår organsation vara fortsatt konkurrenskraftig de närmaste 10 åren?”.