Tack från oss i traineegruppen 2016/2017!

Nu är 2016/2017 års program av Trainee södra Norrland snart till ända. Inom ramen för traineeprogrammet träffades vi för sista gången den 5-6 december för avslutningsdagar. Vi samlades på Järvzoo i en härlig miljö med utsikt över ett varghägn. Vi kom osökt att tänka på upptaktsdagarna knappt 16 månader tillbaka eftersom upptakten också ägde rum på Järvzoo.

När vi blickar tillbaka ser vi hur mycket vi har hunnit med. Förutom att ägna oss åt nya arbetsuppgifter har vi också haft förmånen att tillsammans vara med i ett flertal utbildnings- och utvecklingsdagar. Vi är glada att den här resan har lett till värdefulla och rikare erfarenheter. Framför allt har vi fått en fantastisk inblick i välfärdssektorn där vi haft möjligheten att träffa många inspirerande människor, både i traineegruppen och genom kontakter med medarbetare i flera kommuner.

Alla vi som har varit med under 2016/2017 tackar för den här tiden! På återseende!