2020 års traineer är på plats

Årets traineer har nu haft introduktionsdagar och är på plats ute i verksamheterna.

Traineerna startade den 9-10 januari med gemensamma dagar för att lära känna varandra innan de tog plats på sina tjänster i respektive kommun inom Sundsvallsregionen.

Årets traineer består av:

  • Inköpare/upphandlare
  • Planarkitekt
  • GIS-ingenjör
  • Landskapsingenjör
  • Miljöingenjör
  • Utredare

Trainee Sundsvallsregionen består av 12 månaders arbete inklusive semester. Cirka 80 procent av arbetstiden är förlagd till yrkesområdet.

Resterande tid utgörs av ett gemensamt utvecklingsprogram för samtliga traineer. Utvecklingsprogrammet innehåller introduktion i politisk ledning och andra förutsättningar för kommunal verksamhet, omvärldsbevakning och personlig utveckling.

Under två av de 12 månaderna har traineen en breddningsperiod då man arbetar i en annan kommun.