Urvalsdagen inställd och datum för kallelse

Den 18 september skulle gemensamma urvalsdagen hållas men på grund av rådande omständigheter med coronaviruset Covid-19 ställs den nu in.

Istället kallar respektive kommun till egna möten för intervjuer. Dessutom skickas en inbjudan till gemensam informationsträff om traineeprogrammet ut till de som är kallade till intervjuer. Informationsträffen kommer ske digitalt via Skype den 21 september klockan 09.00-10.00.
  • Vecka 39 sker intervjuerna till tjänsterna av respektive kommun, vilket sker digitalt eller som fysiskt möte.
  • Vecka 41 ges besked om tillsättning av traineetjänsterna.

Läs mer om hur rekryteringsprocessen går till under sidan Rekryteringsprocess.