Uppstart för 2021 års traineer

Nu har vi haft nöjet att starta igång Trainee Sundsvallsregionen 2021.

Fyra personer står utomhus framför en vit byggnad.

Av 550 sökande har Sundsvallsregionens kommuner rekryterat 9 traineer. Vi möttes upp under säkra former då vi delade gruppen att ses vid två olika tillfällen. Fokus under dagen var att lära känna varandra och prata om vad som är viktigt för oss som individer och vad som gör oss hållbara i form av hälsa och mående.

Återigen har vi ett härligt gäng med klokskap och driv. Måndagen den 11 januari är första dagen på arbetsplatsen i respektive kommun. Vi ser fram emot ett kul och lärorikt år tillsammans.

 

Fem personer står på en stenavsats framför ett hus.