Hur ser man på Sundsvallsregionen så långt fram som 2070?

Årets traineer har frågat medarbetare i kommunerna hur man kommer att se på Sundsvallsregionen år 2050 och 2070.

Svaren har de sammanställt visuellt för Mittuniversitetet i projektet Perspektiv på tillgänglighet.

Några av beskrivningarna:

  • En region som växer ihop med rörlig arbetsmarknad tack vare bättre kommunikationer.
  • Attraktivt boende med närhet till levande stad och rik fritid.
  • Hållbara företag.
  • Flexibelt arbetsliv som gynnar en stark landsbygd.
  • Attraktivt universitet.

Traineer visualiserar framtidsbild av Sundsvallsregionen, Miun.

Fyra traineer framför ett collage.

Foto: Christine Grosse, Miun.