Temadag i Härnösand

Vi träffades i Härnösand för en gemensam dag med temat: Att verka i en politiskt styrd organisation.

En grupp människor.

Foto: Maria Wallner.

Härnösands kommundirektör Lars Liljedahl berättade om att arbeta i en kommun och beskrev hur han arbetar. På eftermiddagen kom kommunstyrelsens ordförande i Härnösand, Andreas Sjölander, och berättade utifrån en politikers perspektiv.