Erfarenheter 2012/2013

Jag blev intresserad av kommunal verksamhet när jag studerade statsvetenskap i Växjö. Det är det kommunala uppdraget som tilltalar mig, att få arbeta med allmännyttiga tjänster som hjälper och bistår medborgarna i deras vardag. Ett väl uträttat dagsverke i en kommun förbättrar medborgarnas hälsa, utbildning, välstånd, till och med deras inställning till demokrati.

Efter att jag via en praktik vid EU-kommissionen, utbytesstudier i Tyskland och USA samt ett år som studentkårsordförande tagit min magisterexamen i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet flyttade jag till Karlskrona. Jag är uppväxt i Karlskrona och efter min examen jobbade jag där i ungefär ett år som organisationsutvecklare på ett företag samtidigt som jag letade efter vägar in i den kommunala välfärdssektorn.

Jag sökte faktiskt en hel del jobb i olika kommuner, men det gick lite trögt och jag har funderat en hel del på varför det gick så trögt. En orsak är naturligtvis att det går trögt för de flesta i tider som dessa, men jag kan tänka mig en annan orsak också. Man ska helst ha jobbat ett tag i en kommun för att få de jobb som jag är mest intresserad av, vilket är jobb som utredare eller strateg.

Därför borde den som kommit på idén med kommunala traineeprogram få en riktigt, riktigt fin lovsång. Här får jag visa vad jag går för samtidigt som jag samlar de erfarenheter som jag behöver för att senare kunna göra ett bra jobb som till exempel utredare. Jag är visserligen inte garanterad något sådant jobb, men jag det känns som att jag genom det här traineeprogrammet avsevärt förbättrat mina möjligheter till just ett sådant jobb.

Under programmet har jag en tjänst som samhällsvetare på Omvårdnad Gävles uppdragsenhet. Jag tycker om ansvar och det har jag fått en gedigen dos av. Bland annat har jag skrivit fram rutin och riktlinje för hur en ny lag ska implementeras, huvuddragen i den skrivelsen har jag också föredragit för vår nämnd och två journalister.

Klimatet är lite kallare i Gävle än i Karlskrona, men jag har fått god hjälp av kollegor och övriga trainees att acklimatisera mig till min nya tillvaro som norrlänning.

Vi hörs

Gustav Engblom Trainee- samhällsvetare

När traineeprogrammet startades hösten 2012 blev vi tilldelade ett projekt som kort och gott kan beskrivas som att komma med förslag på hur kommunala organisationer ska bli (ännu mer?) attraktiva som arbetsgivare. Jag utsågs till projektledare — en stor ära inte minst med tanke på den oerhörda kompetens som var och en i traineegruppen har. Jag blev givetvis mycket glad för det förtroende som gruppen kände för mig och det är något som jag försöker förvalta varje dag. Samtidigt har jag ingen tidigare erfarenhet gällande projektledning, så det var med skräckblandad förtjusning som jag tog mig an uppdraget. Några månader in i projektet kan jag med säkerhet säga att det är en otroligt rolig uppgift!

Som projektledare har jag det yttersta ansvaret för att projektmålen uppnås, vilket innebär att det är jag som står till svars inför styrgruppen (som ansvarar för att effektmålen med projektet uppnås). Till mina uppgifter hör att planera projektet tillsammans med projektgruppen, att upprätta budget och uppföljningar för projektfaserna och projektet totalt. Det ingår även att kommunicera med projektets intressenter, att identifiera eventuella problem samt föreslå förbättringar i arbetssätt, metoder och rutiner. Till det tillkommer administrativa uppgifter såsom författandet av projektplan, statusrapporter och projektutvärdering. Många intressanta uppgifter som jag får dela med resten av gruppen.

För mig handlar projektledarrollen om att ge projektgruppens medlemmar de förutsättningar de behöver för att utföra uppgifterna. Jag kommunicerar med gruppen och håller den informerad, men framförallt är min uppgift att tänka flera steg i förväg och vara visionär. Jag vet att jag har mycket att lära och att gruppen tillsammans besitter en oerhörd bas av kompetens som behöver utnyttjas till fullo.

Den största utmaningen för mig anser jag ligger i att styra gruppen mot en ”produkt” som ännu inte är fastställd. Ramverket är satt, men innehållet är fortfarande ganska otydligt. Det gäller att hålla modet uppe och acceptera att vägen fram till målen ibland är snårig och diffus — och det är det som gör det så spännande! Trots det är jag övertygad om vi kommer att leverera något som uppfyller beställarens förväntningar. Med det engagemang, driv och den lojalitet som finns inom gruppen ser jag inget annat än att vi lyckas!

Vad är då min målsättning som projektledare? Självklart att se till att projektmålen uppnås med så hög kvalitet som möjligt utifrån de förutsättningar som vi har inom projektet. Minst lika viktigt för mig, om inte viktigare, är att det förtroende som projektgruppen kände för mig när jag blev vald kvarstår och även växer och att de ska känna sig nöjda med valet av projektledare.

Att vara projektledare har gett mig mersmak inför framtiden och jag är oerhört tacksam för att jag har fått den möjligheten av gruppen. Jag kan inte tänka mig en bättre grupp av människor att få genomföra mitt ”pilotprojektledarskap” på.

Allt gott,

Robert, Trainee kvalitetsutvecklare

Nu börjar det närma sig vår och breddningsperiod. I eftermiddag tar jag påskledigt och nästa vecka börjar den så kallade breddningsperioden. Breddningsperioden innebär att vi arbetar i en annan kommun under tre månader, än den kommun vi har vår anställning i. Jag kommer därför att arbeta i Sundsvalls kommun på koncernstaben under april-juni. Mina handledare tillhör HR-avdelningen och heter Karina Jönsson som är HR-strateg samt Siv Thun som är projektledare.

Eftersom Timrå är en mindre kommun har jag önskat att få göra min breddningsperiod i en större kommun, som då blev Sundsvall. Detta för att jag under mina 16 månader vill få erfarenhet av och se eventuella skillnader mellan hur arbetet kring HR-frågor kan vara i en mindre respektive större kommun. Jag tror nämligen att det kan vara ganska stor skillnad. Timrå kommun har endast två personalstrateger och Sundsvalls kommun har en hel HR-avdelning. I en mindre kommun tror jag man generellt arbetar bredare med HR-frågor, kommunikationsvägarna är kortare och alla känner alla. I en större kommun kan jag tänka mig att det finns fler att samarbeta med inom samma yrkesområde och medarbetarna är mer specialiserade inom de olika HR-områderna.

Jag var i Sundsvalls kommun i förrgår (tisdags) för att träffa Siv Thun och Karina Jönsson för att prata om mina och deras förväntningar samt den planering de gjort inför att jag ska börja hos dem. Jag har stora förhoppningar inför de kommande tre månaderna och tror både att jag kommer att lära mig mycket och ha roligt. Den planering de gjort känns mycket bra och min huvuduppgift passar mig utmärkt. Jag kommer dessutom att dela rum med Liselott som annars är trainee i Ånge kommun som också ska arbeta i Sundsvall vilket kommer att bli himla trevligt.

En liten påminnelse: den 31/3 är den sista ansökningsdagen till andra omgången till trainee Södra Norrland. Passa på att sök och lycka till! 🙂 Glad påsk!

Ida, trainee personalfrågor

Kände mig ledigare än på länge över påsk, med fyra dagar lite ”between jobs”.

Jag började som sjuksköterska inom socialpsykiatrin i Söderhamns kommun direkt efter min examen i juni, och där har jag varit kvar under den första delen av traineeprogrammet också. Jag har haft förmånen att dela livet väldigt nära med människor som drabbats av svåra sjukdomar och som behöver tryggheten och stödet i att få ha sin bostad nära personal som kan hjälpa till när det behövs, s.k. gruppbostäder. Psykisk sjukdom är ett gissel, precis som annan sjukdom, men det finns mycket glädje och värme innanför dörrarna till de ställen där jag jobbat. Som sjuksköterska i den verksamheten blir man något av spindel i nätet kring individen, med ansvar för allt från läkarronder och läkemedel, färdtjänst och daglig verksamhet till personalhandledning och kreativa ideer som kan motivera sjuka personer att vara aktiva, äta mat eller ta sin medicin. Jag har dessutom fått dela kontorskorridor och kafferum i förvaltningshuset med ett annat härligt gäng bestående av enhetschefer inom omvårdnadsförvaltningens LSS-verksamhet, handläggare och andra sjuksköterskor. Här diskuteras högt och lågt. Vi är fria att prata sinsemellan om de personer vi gemensamt arbetar för att stödja, och tillsammans med individerna och deras anhöriga försöker vi hitta bästa möjliga lösning för varje person. Det har varit roligt att få del av all den kunskap de har som jobbat länge och att samtidigt bli mottagen med nyfikenhet och öppenhet för nya sätt att se som kommer med en nyex:ads alla frågor. I och med skärtorsdagens gofika var tiden på LSS slut för min del, och i tisdags påbörjade jag min introduktion som sjuksköterska på det korttidsboende i kommunen som fungerar dels som avlastningsboende för de svårast sjuka i kommunens hemsjukvård, dels som korttidsboende för patienter på väg hem från sjukhusvård och dessutom som palliativt boende för människor som snart ska dö och behöver en rofylld plats med avancerad omvårdnad för att få leva sina sista dagar på ett tryggt och värdigt sätt. Det finns gott om utmaningar när man är sjuksköterska i kommunal verksamhet, varje dag möts jag av frågeställningar och problem som inte har något givet svar utan kräver att jag tänker lite utanför färdiga mallar och teoretiska modeller. Spännande, utvecklande och självständigt!

Medan de flesta av mina traineekollegor i ollika kommuner nu leker alla ekorrar byter bo, ska jag vara kvar på hemmaplan över sommaren. I höst ska jag sedan bege mig till Gävle för en period där jag får prova vingarna som enhetschef för ett äldreboende, men det återkommer jag om när det är dags. En del av den så kallade breddningen skall jag dock få göra under våren. Det är en lite speciell och, tycker jag, generös lösning av Söderhamns kommun för att tillmötesgå mina önskemål om vad jag vill ha ut av min traineetid. Redan när jag och min skrivarkumpan Rebecka skrev PM inför vår kandidatuppsats i Gävle för ett år sedan insåg vi att vi var först på forskningsplanen med vårt ämne ”patientsäkerhet i socialpsykiatrin”. Vi skrev uppsats på ett jättespännande resultat av sju intervjuer med sjuksköterskor och med den uppsatsen som grund skall jag nu få skriva artikel och ge mig på att publicera vetenskapligt. Att få göra det på betald arbetstid kan inte vara så många förunnat och jag känner mig otroligt priviligierad! Hade jag inte varit del av Traineee Södra Norrland är jag tveksam till om det alls gått att genomföra. Jag samarbetar med mina gamla lärare och handledare på Högskolan i Gävle och Söderhamns kommun ställer upp med skrivarlya i forskarkorridoren på vårt fina studiecenter CfL (http://www.cfl.se).

Idag skiner solen, halva familjen har åkt till Åland på hockeyavslutning och jag ska nog försöka hitta vårt hem under massorna som ligger som uråldrigt sediment efter ännu en vecka av fullskaligt familjeliv med en trainee till mamma. Välkommen till traineevärlden du också – det finns oanade möjligheter för den som vågar och vill!

Rakel Sundin, leg. sjuksköterska och traineee i Söderhamns kommun

Trainee Södra Norrland är ett regionalt samarbetsprogram för att visa på yrkesbredden i välfärdssektorn, närmare bestämt den kommunala offentliga sektorn. Året 2012-2013 har deltagarkommunerna uteslutande bestått av kustkommunerna från Härnösand i norr till Gävle i söder, plus Ånge kommun samt en liten joker; kommunalförbundet Inköp Gävleborg.

I egenskap av upphandlare på ett kommunalförbund har jag inte alls känt igen mig när mina traineekollegor ventilerat problemställningar som rör den komplexa ordning som gör sig gällande mellan politik och förvaltning i en kommun. Min uppfattning är att det råder en helt annan kultur inom åtminstone ”mitt” kommunalförbund. En snabb om än icke-empirisk slutsats är därför att kommunalförbundet är friare till formen än kommunen.

Inköp Gävleborg har i uppdrag att samordna och genomföra upphandlingar för förbundets tio ägarkommuner och för ett flertal kunder; kommunala bolag och andra kommunalförbund. LOU, lagen om offentlig upphandling, kräver att inköp i offentlig sektor som överstiger specifika beloppsgränser utförs enligt ett särskilt förfarande. Detta innebär att upphandlaren, till skillnad mot den privata inköparen, vid sidan av att ha kompetens på områden som affärsmannaskap och förhandling, kommunikation och ekonomi, organisation och ledarskap samt den specifika varan eller tjänsten måste kunna en hel del juridik. Detta kan vara förklaringen till varför kommunerna i Gävleborg gemensamt inrättat ett kommunalförbund som med spetskompetens och specialister bedriver en verksamhet som många inte skulle vilja ta i med tång. Upphandling är en komplex verksamhet med ett oförtjänst dåligt rykte. För mig som nybliven jurist är yrket både utmanande och utvecklande, men framför allt roligt.

Den politiska organisationen i kommunalförbundet utgörs av en direktion som hos Inköp Gävleborg består av en politisk representant från varje ägarkommun. Det är direktionen som ytterst fattar beslut om verksamheten som sedan verkställs av en förbundsdirektör, Johan Almesjö. Jag kan anta att det inte hade varit fullt lika enkelt att delta i så många samarbeten som vi gör, eller att befinna oss i framkant vad gäller nya områden såsom innovationsupphandling om vi hade varit en kommun. Vi har ett ”kommunfullmäktige” bestående av tio politiker och en strategisk ledare. Förtroendemannaregistret i en kommun uppgår inte sällan till 65 ledamöter (som i Gävle) och ett flertal chefer som på respektive förvaltning ska bereda samma ärende och implementera samma beslut som i kommunens övriga förvaltningar. Kommunalförbundet kan med andra ord arbeta mer effektivt, om än inte fullt så effektivt som en privat organisation.

Juridiskt sett är kommunalförbundet en egen kommun och omfattas i tillämpliga delar av kommunallagen. Likaså är förbundets verksamhet föremål för offentlighetsprincipen, vilket innebär att vi, precis som vilken annan myndighet som helst, måste tillämpa tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar och offentlighets- och sekretesslagen. Det är främst reglering som denna som skiljer oss från den privata sektorn men som samtidigt gör att förbundet har mycket gemensamt med kommunen.

Icke att förringa har offentlighetsprincipen ett gott ändamål- att främja det folkstyrda samhället. Genom att vara en garant mot maktmissbruk tack vare insyn av allmänhet och media leder offentlighetsprincipen till vidgad kännedom om samhällsförhållanden som kan leda till reformer. Detta skiljer Sverige från många (de flesta) andra länder och är en grundpelare till den svenska välfärden. Med detta i åtanke skulle jag vilja besvara den fråga jag inledningsvis ställde med enbart en mening:

Kommunalförbundet är en organisation som går balansgång mellan effektivitet och offentlighet i medborgarnas tjänst.

Liv Zettergren, jurist och upphandlare på Inköp Gävleborg

Intressant och lärorikt, det är två ord som beskriver mitt nuvarande jobb på Näringslivsbolaget i Sundsvall. Tjänsten är en del av min breddningsperiod inom programmet som ska ge mig chans till att bredda min kompetens inom andra områden inom en kommun, men även få möjlighet att se hur andra organisationer/kommuner arbetar. Jag jobbar till vardags som upphandlare för Härnösands kommun, vilket innefattar en hel del lagstiftning som lagen om offentlig upphandling, avtalslagen, köplagen, offentlighets- och sekretesslagen. Då jag nu arbetat med upphandling i ca nio månader och skapat mig en förståelse för kommunens behov och syn på inköp är det intressant att också få leverantörernas dvs. företagens syn. Det blir lite som att få jobba för den ”andra sidan” vilket är utmärkt för att få bredda sina perspektiv ytterligare.

Jag vill här delge er en inblick i hur en dag kan se ut som näringslivsutvecklare.

Anländer till stadshuset i Sundsvall strax innan kl. 8 och läser min e-post och kollar att förberedelser för dagens möten är klar. Första mötet kl. 8.30 är ett så kallat ”tidigt kundmöte” med en företagare i Sundsvalls kommun som har planer på att utöka sin verksamhet genom att köpa mark och göra en nybyggnation av fabrikslokal. Sundsvalls kommun genom Näringslivsbolaget har en servicegaranti som i korta drag handlar om att öka servicekvaliten och effektivisera ärendehandläggningen på de kommunala förvaltningarna. Inom två veckor ska en företagare få ett möte med representanter från de förvaltningar som ärendet berör. I detta fall rörde det sig om miljökontoret och bygglovsavdelningen då den specifika marken som ärendet gällde var förorenad och restriktioner för byggande kan vara aktuellt. I mötet satt representanter från miljökontoret och bygglovsavdelningen som tillsammans med företagaren diskuterade ärendet om vad som gäller, följder, skyldigheter men även möjligheter. Näringslivsbolagets roll är att vara en samordnare och ge input till företagaren. Mötet avslutades med konkreta förslag till hur företagaren bör gå till väga och en relativt klar bild om hur kommunen ser på ärendet och hur kommunen kan komma att bedöma tillstånd etcetera. Innan nästa möte 10.30 så förbereds den omvärldsanalys som jag skulle presentera vid ett brainstormingmöte för ett projekt som ska internationalisera Sundsvall Visitor Center. Mötet blir försenat tio minuter men drar sedan igång och håller på till strax efter 12. Vid mötet ventileras frågor som; vad är unikt för Sundsvall, mål med internationaliseringen, passande personer till en referensgrupp för att leda projektet framåt, hur har andra organisationer, kommuner och företag arbetat med att synas utomlands, eventuella samarbeten, event, m.m. Klockan har blivit strax efter 12 och magen börjar nästan kurra, det blir en sushi på Sushi house, 2 min dit, 5 min tillagning, 25 min tuggande och sedan 3 min till kontoret.

Väl på kontoret efter lunch började arbetet med ett upphandlingsunderlag då vi behöver en projektledare till ett lokaliseringsprojekt för bank- och försäkringssektorn. Det var bara att börja gräva fram lite anbudsunderlag och utvärderingsmodeller som stöd till anbudsinbjudan. Mitt uppe i arbetet fick jag höra i förbifarten att Näringslivsbolaget skulle hålla i besöket när den franska ambassadören kommer till Sundsvall. Då gäller det att hålla ett professionellt och väl utarbetat program och att matcha rätt personer som välkomnar ambassadören. I hans följe kommer även direktören för Invest in France Agency. Snacka om vilken möjlighet för Sundsvall att skapa nyetableringar om man visar sin rätta potential. Vidare till arbetsbordet och färdigställandet av upphandlingsutkastet. Lyckades få det färdigt och översänt till kommunens upphandlingsenhet för annonsering. Kl. 14 ringde det på ringklockan och en representant för ett av de drygt 2500 företag som är registrerade hos Näringslivsbolaget klev in. Det var en företagare som hade sett en annonsering som Västerbotten-, Västernorrland- och Jämtlands läns landsting gjort som gällde rekryteringstjänster av utländska läkare och tandläkare. Jag hade läst på om upphandlingen och drog den röda tråden och vilka olika områden han borde fokusera på och vilka han absolut inte fick utelämna. Det blev en hel del information till företagaren som och blev väldigt nöjd med hjälpen han fått. Med det var en timme a la ”upphandlingskonsult” fullföljd. Klockan var strax efter 15 och jag gick upp en våning till Sundsvalls äldre fullmäktigesal i stadshuset. Väl där upp höll en projektgrupp en workshop med fokus riktad till att skicka in ett bidrag till VINNVÄXTs tävling för att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. De vinnande initiativen får 10 års finansiering med mellan 4 och 10 miljoner kronor per år. Målet är att vinnarna inom loppet av 10 år ska ha etablerats som nationella och internationellt starka, attraktiva, gärna unika innovationsmiljöer. Det som är speciellt med vinnväxts program är att det förutsätter en aktiv medverkan av aktörer inom näringsliv, forskning samt politik och offentlig verksamhet. Kontentan för vår regionsansökan blev Biotech Area, där det redan väl utarbetade samarbetet inom bioteknik skulle kunna utvecklas vidare och även den starka skogsindustrin i mötet med IT sektorn belystes som intressant inriktning samt det omställningsarbete som regionen har behövt göra från ett tidigare starkt brukssamhälle. Fortsättning följer… Workshopen avslutades 18.10 och normalt är det då dags att röra sig hemåt, men, kvällen till ära var det en utställning i Sundsvalls Visitor Center av bilder från Sundsvalls gatufest 2012. Efter en stunds kikande lämnade jag stadshusets dörrar för den här dagen.

Tack för mig

Fredrik Blom Upphandlare, trainee Härnösands kommun

Nu jobbar jag min tredje dag efter min fyra veckor långa semester. Det känns som att jag nyss var här men det var fyra månader sist. Har hunnit vara på breddning i Sundsvalls kommun, på barn- och utbildningsförvaltningens HR-avdelning. Det var tre fartfyllda månader där jag direkt kastades i arbetet med kompetensförsörjningsplanen inför framtida krav på lärarlegitimation, mycket lärorikt!

Semestern (som var den första längre betalda semestern!) var oerhört välbehövlig. 1938 tecknade LO och SAF huvudavtalet i Saltsjöbaden som var grunden till Den svenska modellen och vi fick därmed lagstadgad semester i Sverige. Semesterlagstiftningen är idag en rättighet för oss med arbete, men kan även ses som en skyldighet. Arbetsgivarens intresse ligger i att vi använder tiden för rekreation så att vi senare ska komma tillbaka och vara utvilade när semestern är över så vi kan fortsätta prestera på jobbet. Vad rekreation och semester är för oss alla är nog i hög grad individuellt, vissa bestiger berg andra äter glass och badar i havet. Huvudsaken du gör något du själv mår bra av. Själv har jag mestadels legat i hammocken och viftat på tårna samtidigt som jag lyssnat på årets sommarpratare. Har du inte lyssnat på Theodor Kallifatides tycker jag du ska göra det!

I oktober åker vi trainees till Bryssel där vi kommer besöka Open Days — European Week of Regions and Cities och medverka i seminarier och lyssna till debatter, väldigt roligt. Det finns över hundra olika programpunkter och i eftermiddag ska sätta mig ned och välja vad jag ska gå på. Förutom det kommer vi även att besöka Mid Sweden Office, det europakontor som bl.a. Härnösand, Ånge, Timrå och Sundsvall har i Bryssel. Är enormt peppad inför allt som händer i hösten!

Fridens! /Liselott, HR-trainee

Jag är för tillfället omlokaliserad från Gävle till Söderhamn. De flesta andra traineer gjorde sin breddning i april- juni, men det passade inte med de arbetsuppgifterna som jag hade så jag har min breddning nu istället… det passar inte jättebra nu heller, men i alla fall något bättre.

Här i Söderhamn ser jag över processen för när äldre flyttar in på vård- och omsorgsboenden. Det är något som jag redan utrett i Gävle så jag har en del stoff att plocka ifrån och det blir lärorikt att se vilka skillnader som finns i Gävles process visavi Söderhamns process. I Gävle håller förvaltningen som bäst på med att implementera ett par åtgärder som jag föreslagit i processen och ett par av dem går säkert att införa här i Söderhamn också — de flesta åtgärderna är plankade rakt av från Uppsala kommun, så var det sagt också.

När jag gick runt i Söderhamns förvaltningshus och presenterade mig fick jag lite olika glada tillrop och hjärtliga välkomnande, men så fångade jag en dam i flykten som förekom mig innan jag hann presentera mig ”Ja, är du han som ska sitta någonstans och göra någonting?”

Jepp, jag är han som ska sitta någonstans och göra någonting och vad det innebär har jag nu förklarat lite mer ingående. När jag är klar med det här korta Söderhamnsäventyret har jag en månad kvar som trainee på Omvårdnad Gävles uppdragsenhet och sen börjar jag som utredare på samma enhet.

Ha dé

Gustav Engblom Trainee- samhällsvetare

Det är dagen efter dagen med stort D. Igår anordnade vi i första traineeomgången ett event i Hudiksvall för att lansera det projekt som vi har drivit och som jag har varit ledare för i mer än ett år, som syftar till att göra kommunala organisationer ännu mer attraktiva som arbetsgivare. Vilket event undrar kanske du? Jo, för att öka sannolikheten att vårt arbete kommer till verklig nytta i de kommunorganisationer vi representerar, framförde vi ett önskemål om att få genomföra ett event där vi kunde presentera vår slutprodukt, bjuda in en föreläsare som är en riktig guru inom området (Anna Dyhre!) samt anordna workshops så att det blir praktisk verkstad av det hela. Sammanlagt kom cirka 70 personer från samtliga kommunorganisationer som deltar i Trainee Södra Norrland — superkul! Av kommentarer att bedöma från gårdagens deltagare, och om jag får säga det själv också, blev det en riktigt lyckad tillställning så det känns givetvis mycket bra!

I slutet av februari skrev jag ett blogginlägg där jag sa att den största utmaningen var att leda projektgruppen mot en ”produkt” som ännu inte var fastställd. Men nu är vår slutprodukt i allra högsta grad färdigställd och när vi träffades förra veckan i Ånge för vårt sista sedvanliga kommunbesök tog jag med mig ett varsitt exemplar till gruppen. Vi var alla överens om att vi hade åstadkommit ett bra resultat som förhoppningsvis får ett stort genomslag i kommunerna vi representerar. Vi kallar slutprodukten ”Att rekrytera framtiden”, en slags bok där vi ger förslag på hur kommunerna ska arbeta för att säkra kompetensförsörjningen i framtiden. Alla som deltog på eventet fick ett varsitt exemplar, men håll utkik här på hemsidan de närmaste dagarna, givetvis kommer vi att publicera den även här. Traineeperioden lider mot sitt slut, men först ska vi ha programavslutning nästa vecka. Det känns såklart vemodigt att inte få arbeta med de övriga traineerna och träffas på regelbunden basis mer, men samtidigt ser jag fram emot att ta nästa kliv i yrkeslivet. För min del väntar en projektledaranställning som kvalitetsutvecklare på Verksamhetsledningsenheten i Söderhamns kommun efter nyår. Den tjänsten kan jag tacka programmets breddningsperiod för — en av alla fördelar med Trainee Södra Norrland. Slutligen vill jag rikta ett extra stort tack till samtliga traineer för en fantastiskt rolig tid tillsammans, vår samordnare Christin som har bidragit med stor klokskap och mina handledare Pelle och Lena för deras oerhörda stöd. Traineeprogrammet har tack vare er (och givetvis många andra) verkligen bidragit till min personliga och yrkesmässiga utveckling.

Allt gott, Robert, Kvalitetsutvecklare omgång ett