Traineer 2013/2014

Deltagare i Trainee Södra Norrland 2013/2014

 placeholderavatar

Adela Hadziresic

Skoljurist/Utredare
Sundsvalls kommun

 2013alexanderbrenner

Alexander Brenner

Kommunikatör sociala medier
Gävle kommun

 2013angelinaandersson

Angelina Andersson

Logistiker
Gävle kommun

 2013annawiklund

Anna Wiklund

Ekonom/Controller
Gävle kommun

 placeholderavatar

Charloth Johansson

Kommunjurist
Härnösands kommun

 2013emanuelangerbjorn

Emanuel Angerbjörn

Marknadsförare/Kommunikatör
Sundsvall Energi AB
Nordanstigs kommun

 2013fridagrims

Frida Grims

Marknadsförare
Hudiksvalls kommun

 2013jennymahler

Jenny Mähler

IT-strateg
Timrå kommun

 2013malinhoornceder

Malin Hoorn Ceder

Verksamhetsutvecklare
Sundsvalls kommun

 2013mikaelanilsson

Mikaela Nilsson

Detaljplanerare
Bollnäs kommun

 2013monikasliauteryte

Monika Sliauteryte

Mark- och exploateringsingenjör
Ovanåkers kommun

 2013oskareklof

Oskar Eklöf

Kvalitetsutvecklare
Söderhamns kommun

 2013robinloo

Robin Loo

Verksamhetsutvecklare
Söderhamns kommun

Projekten ”Samverkan med allmänheten” och ”Vad gör kommunala verksamheter hållbara?”

Hösten 2014 slutförde Trainee 2013 sina projektarbeten vilket resulterade i en halvdag, i Edsbyn Ovanåkers kommun, med presentation och diskussion om det olika rapporterna och dess innehåll.

img_3021

Projektdirektiven fick Trainee 2013 i november 2013 och båda projekten har bäring i kommunernas utmaningar kommande år och hur verksamheterna ska bli långsiktigt hållbara ur alla aspekter. Beställarna av projekten var kommuncheferna i de kommuner som medverkar i programmet 2013.

Projektet ”Samverkan med allmänheten” handlade om att undersöka förutsättningarna och eventuella begränsingar i kommuners samverkan med medborgarna. Ett antal frågor skulle besvaras:

 • Ge exempel på kommunala verksamheter där allmänheten är delaktig i utformningen av verksamheten, samt formerna för den delaktigheten.
  Hur har man säkerställt att allmänhetens kunskap är tillräcklig, så att man kan vara delaktig?
 • Belys olika verksamheters möjligheter för allmänhetens delaktighet? Vad består eventuella begränsningar av?
 • Ge exempel på verksamhetsområden som skulle gynnas av en bredare kunskap hos allmänheten.
 • Utarbeta förslag till arbetsformer för kommuner, för att både öka allmänhetens kunskap om kommunal verksamhet och öka allmänhetens delaktighet.
 • 2014 är ett valår. Ge exempel på hur det kan inverka på den aktuella frågeställningen.

Projektet ”Vad gör kommunala verksamheter hållbara?” syftade till att identifiera förutsättningarna och beskriva vad som gör kommunala verksamheter hållbara. Det var framförallt sju frågeställningar som skulle besvaras:

 • Kartlägg vilka tidsperspektiv som kommuner idag/2013 behärskar för sin långsiktiga planering
 • Identifiera vilka aspekter som idag är förhärskande, när kommuner planerar för framtiden.
 • Definiera de tre hållbarhetsperspektiven.
 • Exemplifiera konflikter mellan de tre perspektiven, i kommunal planering
 • Identifiera vilka aspekter kommunal planering bör inkludera för att vara hållbar, (socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar). Ge exempel på hur man konstruktivt kunnat hantera konflikter mellan de tre hållbarhetsperspektiven.
 • Är det viktigt att göra skillnad mellan stora och mindre kommuner?

Klicka på någon av nedanstående bilder för att komma till projektens slutrapporter.

tsn2013_kommunalplanering_ram     tsn2013_samverkanmedallmanheten_ram

Här under skriver några av traineerna som började hösten 2013 om sina erfarenheter såhär långt.

Trainee 2013 gemensamma kommunträffar

Här under kan man läsa om Trainee 2013 gemensamma kommunträffar och temat för varje träff.

Det gemensamma utvecklingsprogrammet innhåller dessa aktiviteter.

 • 2-4 september 2013 Introduktion Norra Berget, Sundsvall
 • 5 september 2013 Första dagen på jobbet
 • 24-26 september 2013 Del 1 av projektledarutbildningen, i Sundsvall
 • 22-24 oktober 2013 Del 2 av projektledarutbildningen, i Söderhamn
 • 18-20 november 2013 Kommunbesök i Hudiksvall, tema kommuners ekonomi
 • 16-18 december 2013 Kommunbesök i Gävle, tema strategisk ledning och styrning
 • 21-23 januari 2014 Kommunbesök i Sundsvall, tema kommunen som Samhällsplanerare
 • 18-20 februari 2014 Kommunbesök i Härnösand, tema kommunen som arbetsgivare
 • 18-20 mars 2014 Kommunbesök i Söderhamn, tema karriärplanering samt presentationsteknik
 • 7-9 april 2014 Kommunbesök i Nordanstig, kvalitets- och utvecklingsarbete
 • 13-15 maj 2014 Kommunbesök i Timrå, entreprenöriellt förhållningssätt samt kommunens stöd till och samarbete med Näringslivet.
 • 25-27 augusti 2014 Kommunbesök Ovanåker, kommunens frivilliga verksamheter samt presentation av projekt.
 • 16-17 september 2014 Hudiksvall, Utbildning i Omvärldsanalys för offentlig sektor.
 • 6-9 oktober 2014 Bryssel, Belgien, Open Days seminarier och workshops, samt besök hos olika EU-institutioner.
 • 15 oktober 2014 Hudiksvall, Omvärldsanalys för offentlig sektor fortsättning.
 • 27-29 oktober 2014 Bollnäs kommun, Tema Samhällsplanering.
 • 9-10 december 2013 Avslutningsträff, Orbaden.