Traineeperiod leder till jobb

Just nu pågår traineeperioden för 2023/2024. Ta del av några tidigare traineers tankar kring traineeprogrammet och hur det är att arbeta i offentlig verksamhet.

Det bästa med Traineeprogrammet

En film från Hudiksvalls kommun. Traineeprogrammet, mediaflow.com (2:14 minuter).

SYNTOLKNING: Tre unga traineer sitter i kommunhuset i Hudiksvall och pratar om vad de tycker att det bästa med Traineeprogrammmet är. De är Sophie Eriksson, PA-konsult på personalenheten, Jessica Huldin, kvalitetsutvecklare och Jacob Gbadegbe, projektledare inom bygg. Vi får också veta vad de tänker göra framöver, hur de beskriver sin traineeperiod och hur det är att jobba i en kommun.

Traineeprogrammet 2020 är avslutat

Alla sju deltagare har fått tillsvidareanställning, fem av dem stannar i någon av de sex deltagande kommunerna.

Här kan du se en film om vad traineerna tyckte om programmet: Traineeperiod i kommunen leder till jobb, mediaflowplayer (1:52).

SYNTOLKNING: Under ett och ett halvt år har sju unga vuxna med en kandidatexamen från högskola eller universitet fått testa på att jobba i en av Sundsvallsregionens kommuner: Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Timrå, Ånge och Härnösand. Här kan du se en film om vad traineerna tyckte om Traineeprogrammet.

Nyutbildade ger värdefull input

Sundsvallsregionens sex kommuner har tillsammans traineeprogrammet Trainee Sundsvallsregionen. Kompetensförsörjning är en viktig del för samtliga kommuner och traineeprogrammet är ett sätt att få fler att bli nyfikna på att jobba i kommuner och kommunala bolag.

– Genom det här programmet får vi in personer som har en examen från högskola eller universitet, in i kommunerna där de kan ge oss mycket input utifrån vad de har lärt sig i sin utbildning. Det är väldigt värdefullt, säger Maria Wallner, samordnare för traineeprogrammet. Hon menar att det också är viktigt att visa unga människor att kommunerna är intressanta arbetsgivare och att de får se vilken otrolig bredd som finns inom offentlig sektor.

– Traineerna får otroligt mycket kunskap om kommunernas verksamheter på kort tid. Även om man exempelvis är planarkitekt under sin traineeperiod så får man samtidigt lära sig mycket om kommunen som helhet.

Får jobba i flera kommuner under sin period

När traineerna söker de här tjänsterna så söker de sig till en kommun där de sedan har sin arbetsplats. Men under traineeperioden får de bredda sin kunskap genom att arbeta i en av de andra kommunerna under tre månader.

– Det ger en möjlighet att få se kontrasterna mellan en lite större kommun och en mindre kommun. Att se hur samma typ av arbetsuppgifter kan se olika ut i de olika kommunerna. Och samtidigt får de chansen att utöka sitt nätverk än mer, något som de har stor nytta för inför framtiden, berättar Maria.

Tryggt sätt att testa på ett yrke som nyexaminerad

Att komma ut på arbetsmarknaden kan vara lite läskigt för många, särskilt när man har gått en utbildning under några år och sedan ska ta de kunskaperna och omsätta i praktiken. Maria Wallner tror att det här kan vara en trygg början för många.

– Det är en ganska trygg form. De har en varsin handledare som hjälper dem att guida dem framåt och på så sätt få växa in i sin yrkesroll.

Vad är en trainee?

Trainee är vanligtvis en nyexaminerad student från högskola eller universitet som erbjuds en anställning hos ett företag, eller som i det här fallet en kommun, där traineen har en handledare som stöd under sin traineeperiod. Det är ett sätt att få unga vuxna akademiker att växa in i sin roll där förhoppningen att traineeanställningen efter en begränsad tid ska övergå till en tillsvidareanställning.

Vad är kompetensförsörjning?

Kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare, utveckla dem och behålla dem inom sitt företag, eller som i det här fallet kommunerna.

Vad är Trainee Sundsvallsregionen?