Erfarenheter 2013/2014

Jag arbetar på socialförvaltningen i Söderhamns kommun. Det är en relativt liten förvaltning för att vara en socialförvaltning eftersom vi även har en omvårdnadsförvaltning i kommunen (ofta är dessa båda förvaltningar en och samma). Att förvaltningen är liten har sina fördelar. För det första går det ganska snabbt att komma in i verksamheten och för det andra så får man vara med på väldigt många olika saker (man får jobba brett).

Egentligen är jag inte intresserad av den typen av frågor som socialförvaltningen arbetar med, något som fick mig att tveka på att ta jobbet. Men det visade sig att det blev en fullträff, jag som statsvetare (med kunskaper inom statistik, nationalekonomi och juridik) har kompetenser att bidra med som i stort saknas på förvaltningen, både för att den är liten men också för att det ju såklart arbetar en massa socionomer på en socialförvaltning.

Min titel är kvalitetsutvecklare, något som säger ganska lite, men visst, jag jobbar med kvalité, vilket även det säger ganska lite. Mitt huvudsakliga uppdrag under min tid på förvaltningen är i alla fall att genomföra en brukarundersökning. utöver det hamnar alla möjliga arbetsuppgifter på mitt bord, exempelvis analys av medarbetarenkäter, framtaganden av riktlinjer för föreningsbidrag, presentationer i olika sammanhang, ta fram beslutsunderlag för nämndens mål, uppdatera förvaltningens krishantering, hjälpa till med verksamhetsplanering och årsredovisning, etc. Jag är helt enkelt behjälplig i det mesta som dyker upp i ledningsgruppen där jag också ingår. Det är inte helt ovanligt att jag knappt vet någonting om uppdraget som hamnar på mitt bord. Men det är också en del av det intressanta med jobbet, och inte minst att arbeta inom en kommun, det blir sällan långtråkigt och ingen dag är den andra lik.

Att få ett avbrott ungefär var fjärde vecka för att ha traineedagar brukar vara både lärorikt och roligt. Dels för att få med sig bra metoder och tips att ta med sig hem till sin arbetsplats men också för att träffa folk som är i en liknande sits rent generellt men som arbetar med helt andra saker.

Jag arbetar på Samhällsbyggnadskontoret i Bollnäs kommun. En relativt liten förvaltning men med många olika proffessioner. Att förvaltningen  är liten har både sina fördelar och nackdelar. Fördelarna, det är inte så många att hålla reda på internt och man blir snabbt välkommen. Nackdelarna, man jobbar i stuprör mer än man tror och det kan vara lite tungjobbat ibland.

Jag jobbar med den fysiska planeringen på Planavdelningen vilket egentligen ligger ganska långt ifrån min utbildningsbakgrund då jag har läst samhällsplanering med strategisk inriktning (hållbar utveckling, globalisering, GIS, fastighetsrätt och statistik). Jag jobbar framförallt med att utarbeta planhandlingar och ritar kartor men gör även en del efterforskningar, samverkar med andra, både internt på kommunen och externt mot fastighetsägare osv. och hjälper även min avdelning med att uppdatera gamla rutiner. Sen håller jag givetvis, då och då, dragningar för nämnden och andra politiker. Vilket är både roligt och väldigt utvecklande, för det gäller att vara väl förberedd!

Att vara trainee är intressant och något jag blivit van nu är att förklara vad ordet ”trainee” innebär. Så många frågor och så många som inte förstår vad det är jag faktiskt gör och att jag faktiskt är här på lika villkor som de andra i kommunkoncernen. Men jag antar det är sånt man får leva med och det är bara att förklara tills de förstår!

Att arbeta som trainee i Bollnäs kommun har såhär långt varit utvecklande för mig och jag hoppas även för dem!

Jag är verksamhetsutvecklar på Söderhamns kommun. Under hela min trainee-period kommer jag att arbeta med ett projekt. Det är ett stort projekt som syftar till att införa någon form av kommunal kundtjänst i Söderhamn för att öka tillgängligheten för medborgare/brukare/kunder till den kommunala verksamheten. Detta större projekt är indelat i tre faser. Den första fasen som var en förstudie påbörjade jag direkt när min trainee-period startade, där jag även var projektledare. Nästa
fas som började i februari 2014 är att ta fram en kundtjänst-organisation som passar Söderhamns kommun, i det skedet så togs det in en annan projektledare och jag var projektmedlem. Den sista fasen kommer påbörjas hösten 2014 där implementeringen av en kommunal kundtjänst kommer att påbörjas. Min trainee-tjänst tar ju slut vid årsskiftet, så kommer troligtvis inte att få se så mycket verkstad av någon kundtjänst i Söderhamn, men det känns roligt och inspirerande att få vara med i uppstarten av ett sådant stort projekt för Söderhamns kommun.

Jag arbetar som marknadsförare på kommunledningsförvaltningen i Hudiksvalls kommun. Eller rättare sagt, det är där jag är stationerad mestadels av min arbetstid. Jag har nämligen ett speciellt uppdrag under min anställningsperiod och jag har alla tio kommuner i Gävleborgs län som arbetsgivare. Dessa tio kommuner är långt ifrån ensamma om att slåss om de bästa kandidaterna på arbetsmarknaden. Alla kommuner i Sverige kommer, fram till år 2019, att behöva anställa omkring 422 000 nya medarbetare som en följd av stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster – och kommuner behöver de bästa medarbetarna för att kunna leverera bästa möjliga service till medborgarna.
Där kommer jag in i bilden. Mitt uppdrag innebär att jag som marknadsförare ska arbeta med att ta fram strategier och aktiviteter som kommunerna ska genomföra för att stärka sina arbetsgivarvarumärken och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Jag projektleder mitt uppdrag och i min styrgrupp sitter personalcheferna från respektive kommun, det vill säga tio stycken.

När jag klev in på Hudiksvalls kommun på min första arbetsdag hade jag mina förutfattade meningar om hur det skulle vara att jobba där. Fördomar som ”grått”, ”omodernt” och ”trögt” snurrade i huvudet. Nu har jag gjort min första etapp som trainee och jag kan glatt meddela att min arbetsplats och arbetsgivare är allt annat än grå och tråkig. Den är faktiskt mer nytänkande än många av mina tidigare arbetsgivare och nya idéer tas alltid glatt emot av mina kollegor. Sedan har vi ju den demokratiska processen som bidrar till att vissa frågor/ärenden tar längre tid att få beslut i, men självklart ska det få vara så. Man får lära sig att skynda långsamt.

Det häftigaste med att gå från den privata sektorn till att arbeta på en kommun är att verksamhetsområden, arbetsuppgifter och karriärmöjligheter är så otroligt stora och breda. Att hela tiden ha med mig tanken på att jag jobbar för att utveckla samhället och göra vardagen bättre för medborgare är dessutom fantastiskt roligt. Det bidrar till att jag känner större engagemang och meningsfullhet i det jag sysslar med. Alla som jobbar i kommuner, landsting och regioner har Sveriges viktigaste jobb.

Jag tror att jag talar för alla mina traineekollegor när jag säger att programmet inte bara är en fantastisk start på arbetslivet i offentlig sektor, utan även väl planerat med gemensamma träffar med kunskaps- och erfarenhetsutbyten – vilket gör att vi alla tretton växer ännu mer. Mina första månader som trainee är avklarade och nu tågar jag, mina traineekollegor och mina tio arbetsgivare vidare. Jag tror och hoppas att resterande del av resan blir minst lika utvecklande, utmanande och lärorik som de första månaderna har varit hittills.