Erfarenheter 2014/2015

Det som överraskade mig mest när jag började programmet var känslan att “wow, jag har verkligen användning av vad jag lärt mig i skolan, och folk respekterar mina kunskaper”. Detta är mitt första riktiga jobb efter att ha gått ut KTH, där jag läst Industriell Ekonomi med inriktning Internetteknik. Som civilingenjör är arbetsmarknaden bra, men jag visste inte vad jag skulle vänta mig av mitt första jobb. Det känns dock som att jag landade helt rätt.

Efter KTH kände jag mig färdig med Stockholm, i alla fall för ett tag. Jag kommer ursprungligen från Sundsvall, fem mil söder om Härnösand, och jag längtade tillbaka till regionen. Det var en av sakerna som lockade med programmet, men framför allt möjligheten att arbeta med så kvalificerade arbetsuppgifter direkt efter skolan.

Sedan traineeprogrammet började i september 2014 har jag arbetat som IT-strateg på Härnösands kommun. Det är en ganska diffus titel, men om jag ska sammanfatta mitt uppdrag så handlar det om att stödja förvaltningarna i att se möjligheterna med IT och realisera de idéer de har. Just nu jobbar jag t.ex. med ett projekt som handlar om införande av en e-tjänstplattform. Ett annat projekt som jag är involverad i gäller utvecklingen av e-tjänstutbudet i länet. Här får jag direkt nytta av den projektutbildning som vi traineer gick i början av programmet.

Det dagliga arbetet involverar både stort och smått. En dag på jobbet kan börja med att jag träffar en uppdragsgivare på exempelvis samhällsförvaltningen och diskuterar en kravspecifikation för ett system de behöver. Jag går till min arbetsplats på IT-enheten, säger hej till mina kollegor och sätter mig vid datorn för att göra efterforskningar och kanske skriva en enkät. Jag går ut och äter lunch med mina kollegor. Eftermiddagen kanske jag ägnar åt att planera ett projektmöte och skriva en kallelse. Jag är i ständig kommunikation med mina kollegor via mailen. Dessutom träffar jag regelbundet människor på förvaltningarna, samt representanter för andra kommuner eftersom det finns många initiativ för kommunsamverkan. Det är ett väldigt socialt jobb.

Utöver mitt arbete i Härnösands kommun jag tagit på mig projektledaransvar för vårt traineeprojekt och sköter utveckling och administration av traineeprogrammets hemsida och sociala medier. Det kan låta som mycket att göra, men jag trivs med ansvaret. Egentligen ser jag mig inte som en jättestrukturerad människa, men det har växt fram under dessa månader eftersom jag behöver vara organiserad för att hantera det löpande arbetet. Känslan av att ha ett personligt ansvar och möjlighet att förbättra för andra människor med hjälp av IT gör att jag verkligen har kul i mitt arbete. Sedan underlättar det såklart att mina kollegor är grymma! IT-enheten är ett sammansvetsat gäng på 14 personer som gör mycket saker ihop, även utanför jobbet. Tack vare det kom jag snabbt kom in i samhörigheten.

På min lediga tid besöker jag gärna jazzklubben eller träffar någon vän. Jag kände bara någon enstaka person i Härnösand tidigare, men det är roligt och spännande att bygga upp en vänkrets. Då och då träffar jag även mina traineekollegor över en öl. Överlag trivs jag väldigt bra i Härnösand. Att dessutom ha ett par minuters promenad till jobbet efter att ha åkt tunnelbana i Stockholm i fem år känns fantastiskt!

Jag har i skrivande stund 13 månader kvar av traineeprogrammet. Vem vet vad som händer sedan? Jag är positiv till att fortsätta utvecklas här, om jag får möjligheten, men jag är rätt öppen och tycker att mycket är spännande. Jag tycker t.ex. att det vore häftigt att jobba i USA ett tag, eller varför inte testa projektledarrollen fullt ut, kanske som konsult? Vad jag än bestämmer mig för så vet jag att jag kommer ha goda möjligheter att jobba med sådant som är roligt och viktigt för mig. Traineeprogrammet ger mig kunskap och erfarenheter av att leda människor och arbeta strategiskt, och det kommer jag ha nytta av livet ut.

Under mina första tre månader i programmet har jag fått en bättre inblick i hur en kommunorganisation är uppbyggd. Mina tidigare fördomar om att arbeta på en kommun var: trista arbetsuppgifter samt långsamma beslutsled. Denna bild har dock förändrats drastiskt. Jag ser nu att arbetssättet i en kommuns har stora likheter med en större privat organisation, i alla fall inom mitt arbetsområde.

Jag jobbar nu i Söderhamns kommun som HR-konsult och har för tillfället mycket arbetsmiljöfrågor på mitt bord. Jag ska t.ex. införa ett nytt tillbud- och arbetsskaderapporteringsverktyg. Utöver har jag till uppgift att uppdatera arbetsmiljöutbildningen inom kommunen samt implementera en ny företagshälsovård. Det är svårt att förklara en vanlig dag på jobbet, då det inte riktigt finns några typiska återkommande ärenden, utan nya uppdrag uppstår hela tiden. Personalen i Söderhamns kommun har varit väldigt förtroendegivande och engagerade i min inskolning dessa månader, vilket har hjälpt mig att utvecklas och stimulerat mig att visa framfötterna

Min väg fram till jobbet som HR-konsult i Söderhamns kommun har varit relativt krokig. Jag är ursprungligen från Örnsköldsvik och studerade hotell och restaurang på gymnasiet. Därefter började jag jobba på Max hamburgerrestauranger, vilket var ett oerhört lärorikt arbete. Efter några år blev jag restaurangchef och fick då även ett personalansvar, vilket för mig var det absolut roligaste och mest utmanande under den tiden. Jag valde därför att söka till personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet och har än så länge inte ångrat mig. Jag trivs väldigt bra med det arbetssättet som denna typ av jobb medför, ett arbetssätt som ofta genererar många utmanande arbetsuppgifter. I min nuvarande tjänst är jag ofta ett stöd till chefer eller medarbetare inom kommunen, vilket gör att jag ofta får undersöka och lösa problem och uppgifter som framkommer.

Som personalvetare kan din kompetens vara väldigt bred eller väldigt specifik. På grund av detta var traineeprogrammet en bra chans för mig att bedöma om jag i framtiden vill specialisera mig inom ett område eller arbeta mer generellt inom fler områden. Som HR-konsult i Söderhamns kommun får jag en inblick i flera olika områden, vilket ger mig en fördel då jag inte vet vilka HR-frågor jag vill jobba med i framtiden.

Inom traineeprogrammet skall även ett projektarbete utföras. Projektet har nyligen startat och det kommer bli en oerhört rolig och utmanande uppgift. Jag ser fram emot att komma igång med projektet och jobba med mina andra kollegor i traineeprogrammet.

Programmet är inne på sitt tredje år nu och jag anser att det är en oerhört bra erfarenhet för framtida arbeten. Det ger en unik erfarenhet för mig som är nyexaminerad och det är väldigt roligt att kommunerna har insett hur givande dessa program är även för dem.

I framtiden kommer jag vilja fortsätta jobba med personalfrågor men inom vilket område eller utsträckning är för mig oklart. Jag hoppas att kunna ha ett mycket bättre svar på den frågan om ca 12 månader.

Våren 2014 studerade jag den sjätte och sista terminen av medie- och kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet. Jag hade precis börjat fundera på framtiden och tiden efter studierna när jag först stötte på Trainee Södra Norrland på en arbetsmarknadsmässa. Jag tyckte att konceptet lät bra, och när tjänsten som kultursamordnare med bakgrund inom kommunikation dök upp på hemsidan blev jag eld och lågor. Tänk att få kombinera min kunskap inom medie- och kommunikationsvetenskap med min stora passion: kultur. Tjänsten var som klippt och skuren för mig, kändes det som.

I dag arbetar jag alltså som kultursamordnare på Hudiksvalls kommun. Och ja, tjänsten passar mig utmärkt, om än på lite andra sätt än jag hade föreställt mig. Mina arbetsuppgifter är väldigt varierade, men huvuduppdraget handlar om att leda projektet Skapande skola. Jag sköter den administration och planering som gör det möjligt för alla grundskoleelever inom kommunen att ta del av olika kulturupplevelser. Ena dagen handlar det om att planera, pussla, mejla och prata i telefon med kulturombud, lärare, rektorer, kulturaktörer, producenter, turnéläggare med flera. Andra dagen sitter jag i publiken tillsammans med en barngrupp och ser en fantastisk dans- eller teaterföreställning, eller irrar omkring för att hjälpa skådespelarna och dansarna med allt mellan himmel och jord.

Jag arbetar också med att förbättra marknadskommunikationen kring alla de evenemang som Kulturavdelningen ansvarar för. Då vi dessutom är en väldigt liten avdelning med endast tre personer, så arbetar jag tätt med mina kollegor och får hjälpa dem i alla möjliga upptåg och arbetsuppgifter. Jag lär mig hela tiden av mina kollegor, och om jag har uppfattat rätt, så lär sig mina kollegor också av mig.

Jag hade inte förväntat mig att kommunen som arbetsgivare skulle sätta en sådan stor prägel på arbetsplatsen som de gjort. Det är politiken som styr organisationen, och politiken kan vara väldigt föränderlig. Sedan jag tillträdde i september har vi haft val och fått maktskifte i kommunen. Vi är mitt uppe i en stor organisationsförändring där kulturavdelningen från första januari ingår i en nybildad kultur- och fritidsförvaltning. Den nya förvaltningen kommer successivt att falla på plats, och det är intressant att följa utvecklingen i en politiskt styrd organisation. Det kan visserligen vara lite oroligt och läskigt med förändringar, men det är lärorikt att få ta del av sådant så tidigt i karriären.

Det var egentligen tjänsten och arbetsbeskrivningen som lockade mig mest, men jag vill ändå slå ett slag för själva traineeprogrammet. Jag känner mig så privilegierad som varje månad får åka iväg i några dagar och träffa de andra traineerna, utbyta erfarenheter och få ny kunskap.

Jag känner mig så privilegierad som varje månad får åka iväg i några dagar och träffa de andra traineerna, utbyta erfarenheter och få ny kunskap. Vi får bra utbildning och får träffa människor med intressanta positioner inom olika kommuner. Efter dessa träffar kommer jag tillbaka till min arbetsplats med ny energi, nya infallsvinklar och perspektiv, samt med en bredare och djupare förståelse för kommunal verksamhet på olika nivåer.

Vad framtiden har att bjuda på vet jag inte. Såväl kommunikations- som kulturbranschen är hård, men jag har valt att satsa på det jag brinner för och det känns rätt. Om jag får fortsätta att kombinera de två områdena så är jag lyckligt lottad. Jag ser positivt på framtiden och är säker på att traineeprogrammet kommer att leda mig vidare. Gärna vidare inom kommunen, men i annat fall i någon annan, ny och spännande riktning.

Under min tid som kvalitetsutvecklare i Gävle kommun har jag fått möjlighet att bidra till att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom Utbildning Gävle, på övergripande nivå och genom stöd till verksamheterna. I arbetet ingår bland annat att följa upp och utvärdera verksamheterna, utveckla vårt kvalitetssystem, samla in och analysera kvalitativa och kvantitativa data som beskriver verksamheterna samt ta fram underlag för beslut och utveckling. Mina kollegor har flera års erfarenhet av att arbeta inom skolan och många har tidigare varit verksamma som lärare och rektorer. Under min anställning har jag lärt mig otroligt mycket både inom skola och om att jobba i en politiskt styrd organisation samtidigt som jag kunnat bidra genom att tillföra arbetsplatsen den kompetens som jag skaffat mig genom min utbildning och genom att se på organisationen med färska ögon. Jag har fått insikt i den komplexa roll som kommunen har i skolsystemet där det som huvudman gäller att stötta och samtidigt bedöma verksamheten och kombinera den kommunala och nationella styrningen. Arbetet innehåller många utmaningar och kräver ständig utveckling.

Jag är nyutexaminerad statsvetare från Lunds Universitet och har under min utbildning inriktat mig mot förvaltning och politisk teori. Jag har länge varit intresserad av utbildningsfrågor och mitt intresse fördjupades när jag skrev min kandidatuppsats kring det pedagogiska klimatet i skolan och dess betydelse för elevers resultat. Mitt intresse för offentlig förvaltning har funnits med mig genom hela min studietid. Under min utbildning praktiserade jag på ett konsultföretag som arbetar med bland annat utvärdering och analys mot offentlig sektor och jag fick där den spännande möjligheten att arbeta i flera projekt på uppdrag av olika kommuner runt om i landet.

Kommunen som arbetsplats är en stor organisation med ansvar inom samhällets, enligt mitt tycke, viktigaste funktioner såsom skola, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur och mycket mer. Att jobba inom kommunal förvaltning ger därför en känsla av att bidra till samhället på ett meningsfullt sätt, möjlighet att jobba med varierande arbetsuppgifter och goda förutsättningar för att hela tiden utvecklas inom organisationen.

Det som främst lockade mig att söka till programmet Trainee Södra Norrland var möjligheten att som ny i arbetslivet direkt få jobba med kvalificerade arbetsuppgifter. Möjligheten till handledning i arbetet och den utbildning inom kommunal förvaltning som traineeprogrammet erbjuder kändes för mig som en bra introduktion till arbetslivet efter några års studier. Nu vet jag att jag gjorde helt rätt i att söka till programmet. Dessutom är det både roligt och skönt att känna stöd från och kunna diskutera med de andra traineerna inom programmet som är i samma situation som jag.

Jag ser positivt på framtiden och är säker på att de erfarenheter som traineeprogrammet gett mig kommer att leda mig vidare till ett fortsatt roligt och utmanande yrkesliv.

För ett år sedan höll jag på att ta mina sista poäng på mastersprogrammet inom finansiering vid Umeå universitet. Jag hade sedan tidigare uppmärksammat traineekonceptet och tyckte att det lät som ett fantastiskt sätt att börja yrkeslivet på. Att få fortsätta att stå i fokus, att utveckla mig ytterligare och dessutom samtidigt få arbetslivserfarenhet och kvalificerade arbetsuppgifter, det lät lockande. Så då jag blev erbjuden en plats i Trainee Södra Norrland tvekade jag inte. Samtidigt som jag kan minnas alla känslor genom urvalsprocessen så känns det otroligt länge sedan. Så mycket som hänt. Flytt. Ny stad. Nya kollegor. Nya vänner. Nytt jobb. Nya platser. Nya utmaningar. Och tiden springer iväg!

Sedan första september bor jag i Sundsvall och arbetar på Sundsvalls kommuns internbank. Där ser jag och mina kollegor till att kommunen har det kapital som behövs och att allt flyter som det ska. Arbetet utgör i många avseende en länk mellan kommunen och kapitalmarknaden och därmed även ett stort ansvar. Jobbet har dessutom blivit extra intressant med den nuvarande turbulensen på räntemarknaden och allt vad det har inneburit i form av Riksbankens expansiva penningpolitik och negativa räntor. Förutom att sätta mig in i verksamheten så har arbetet på internbanken även inneburit egna projekt och möjligheten att hjälpa till att utveckla den finansiella verksamheten. Att få förtroende och respekt som nyutexaminerad student känns otroligt bra och bidrar till en vilja att växa ytterligare.

Det har under denna tid blivit tydligt hur arbetet präglas av det faktum att det är en politiskt styrd organisation som tjänar invånarna. Jag kan erkänna att jag fått ett nytt samhällsmedvetande sedan jag började programmet. Nyheterna har fått en annan attraktionskraft då det alltid finns något som på något sätt berör kommunen. Men det är väl naturligt, att man får ett intresse för det som rör en själv och ens ”företag”.

Förutom den utveckling som traineeprogrammet och arbetet på internbanken erbjuder så känns det riktigt bra att jobba med något som känns meningsfullt. Och tanken på att det jag gör bra också gör skillnad för samhället ger jobbet det där lilla extra.

Att vilja jobba kommunalt är det dock inte alla som förstår. Kanske var det utbildningens fokus på social hållbarhet, förebilder i min närhet eller önskan om att göra skillnad som bidrog för min del.

Oavsett vilket så har traineeprogrammet öppnat många nya dörrar inför framtiden. För det finns alltid områden att utveckla i en kommun.

För lite mer än ett år sedan fick jag ett samtal från traineeprogrammets dåvarande samordnare om att jag gått vidare till urvalsdagen i Sundsvall. Jag blev såklart jätteglad, det var det här jag ville. Men jag blev också nervös då jag inte visste vad som väntade. Urvalsdagen blev jättetrevlig med en gruppövning, en individuell intervju och möjligheten att ställa frågor till traineer från tidigare års program. Till er som ska på en urvalsdag i dagarna vill jag bara säga att passa på att mingla runt och ställ frågor till mina trevliga trainee-kollegor som kommer att finnas på plats i Sundsvall och Hudiksvall.

Sedan september 2014 är jag anställd som IT-strateg i Nordanstigs kommun. Där har jag varit delaktig i det mesta som har med IT-stöd i verksamheterna att göra. Jag har bland annat varit involverad i ett projekt kring kommunsamverkan i systemförvaltningsfrågor, gjort omvärldsbevakningar för e-tjänster och sociala intranät, deltagit i workshops, deltagit på upphandlingar, deltagit på IT-chefsträffar, veckomöten med driftansvariga samt tryckt på för att införa rutiner kring kommunikation mellan IT och verksamhet.

Under tiden som trainee ingår det att under tre månader byta arbetsplats och testa på att jobba i en annan kommun. Detta kallas för vår breddning. Jag befinner mig just nu på min breddning i Gävle kommun där jag jobbar på IT-avdelningens utvecklingsenhet. IT-avdelningen är navet i en kommuns verksamhet. Här utvecklas framtida IT- lösningar i samarbete med de olika verksamheterna, nya e-tjänster tas fram, support ges till alla användare, underhåll och förbättringar görs på redan befintliga system, listan kan bli lång. Allt med fokus på att underlätta så mycket som möjligt för kommunens medborgare och alla medarbetare ute i verksamheterna. Det är en utvecklande arbetsplats att komma till för mig som trainee. Här pågår det flera spännande projekt, miljön är dynamisk och kreativ med ett högt tempo. Jag har blivit väl omhändertagen och har fantastiskt trevliga kollegor. Min huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att bedriva en förstudie kring systemförvaltning. Systemförvaltning handlar i korta drag om rutiner för hur man bäst tar hand om och förvaltar de system som finns ute i verksamheterna. Just nu håller jag på att sätta mig in i vilka systemen är, hur informationsflödet går, om några system hänger ihop och vem som är systemansvarig ute i verksamheten respektive på IT-avdelningen.

Att arbeta i en liten kommun jämfört med en stor kommun är en markant skillnad när det kommer till IT. I en liten kommun är det lätt att bli en mångsysslare, i den bemärkelsen att man är få medarbetare som alla hjälps åt. Det är kortare beslutsvägar och man är närmare politiken. Under min tid i Nordanstigs kommun har jag varit delaktig i många sammanhang som kanske inte är självklara i en större kommun. I en stor kommun är det lättare att bli tilldelad mer avgränsade arbetsuppgifter och fokusera på ett område. Styrkan med breddningen är att vi traineer får möjlighet att ta med oss erfarenhet från en ny kommun och utvecklas med andra arbetsuppgifter än de vi har i våra hemkommuner.

Jag sökte till traineeprogrammet för att jag lockades av tjänsten som IT-strateg med inriktning på människa-dator interaktion. Jag har läst till systemvetare vid Göteborgs Universitet och tog min examen 2013. Traineeprogrammet ger en bra väg in i arbetslivet och man skaffar sig ett stort nätverk under programmets gång. Efter traineeprogrammet kan jag tänka mig att jobba kvar några år inom kommunal förvaltning. Det finns en stor bredd på arbetsuppgifter inom IT och jag skulle vilja testa på olika uppgifter och roller.

Inom traineeprogrammet ingår en breddningsperiod då alla traineer byter verksamhetskommun i tre månader. Tanken är att vi som traineer ska få en bredare erfarenhet av hur olika kommuner arbetar. Från början var många av oss lite skeptiska till att byta kommun – just när vi börjat komma in i arbetet i den egna kommunen var det dags att byta! Men jag är nöjd över att få chansen att komma iväg på breddning. Nu har jag varit på breddning i sex veckor och tiden flyger iväg! Att få göra en breddning inom programmet är otroligt roligt och lärorikt. I vanliga fall är jag trainee på Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvalls kommun och jobbar som stödekonom mot skola och förskola. Min breddning gör jag i Gävle på ekonomiavdelningen på Utbildning Gävle. Här jobbar jag främst med två utredningar som handlar om resursfördelning i grundskolan.

Trots att Sundsvall och Gävle är två jämnstora kommuner och lika på många sätt så finns det skillnader i hur förvaltningarna arbetar. Det är just detta som är behållningen i att göra min breddning inom samma område som min vanliga tjänst i Sundsvall. Att se hur olika kommuner står inför liknande utmaningar och hur olika de kan jobba med frågorna.

En insikt som vuxit fram under min tid i traineeprogrammet är hur värdefulla de relationer som jag bygger upp under programmet är. Det nätverk av traineer, nuvarande och tidigare, som jag fått tillgång till. Kollegor jag lärt känna, både på breddning och i hemkommunen. För mig som flyttade 97 mil från Lund till Sundsvall för att gå traineeprogrammet har detta varit bland det bästa med att börja som trainee

Det är våren 2014 och studierna börjar äntligen gå mot sitt slut. Efter nästan ett helt liv i skolbänken börjar jag se fram emot nya uppgifter och utmaningar, det är dags att ge sig ut i arbetslivet. Full av förhoppningar och framtidstro börjar jag leta efter ett arbete som passar just den kompetens jag har byggt upp genom studier och tidigare arbeten. Jag börjar titta i arbetsförmedlingens platsbank efter ett arbete som jag tycker verkar intressant, utvecklande och meningsfullt.  Jag hittar några intressanta alternativ, men problematik uppstår när jag kommer till rubriken ”Erfarenheter”. Där står det ”Du ska minst ha 5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter”. På detta viset fortsätter det, varje annons jag går in på kräver erfarenheter som är omöjliga att besitta som ung, nyexaminerad ekonom. Efter ett tag byter jag strategi till att direkt skrolla ner till rubriken ”Erfarenheter”, innan jag ens har läst vad arbetet går ut på. Tänka sig, jag kommer till en annons som inte kräver flera års erfarenhet. Istället står det att sökande ska ha goda ekonomiska kunskaper vilket jag ansåg att jag hade efter att läst till ekonom på högskolan. Jag läser vidare och ser texten ”det är meriterande om du som sökande har läst ekonomisk inriktning på gymnasiet”. Jag tänker då, är det därför jag har belånat mig och studerat flera år på högskolan för att få ett jobb som jag lika gärna hade kunnat få efter min gymnasiala utbildning där jag läste några kurser i ekonomi? Ne, så ville jag inte ha det så jag fortsatte mitt sökande. Efter ett tag kommer jag till en annons som jag fastnar för ”trainee som inköpssamordnare” i Bollnäs kommun.

För denna tjänst krävs inte flera års erfarenhet, tvärt om, de ville att sökande ska ha en färsk examen och vara hungrig på att lära sig nya saker. Jag sökte och fick jobbet och har inte ångrat mig en sekund efter det. Jag har idag ett varierande arbete där jag får ta ansvar och ta mig an kvalificerade arbetsuppgifter samtidigt som jag får utbildning och erfarenheter genom de traineeträffar som anordnas regelbundet. Under dessa träffar får jag också möta de andra traineerna som jag måste säga är mycket kompetenta. De kanske inte har erfarenheten men viljan, hungern och kompetensen finns hos alla. Med detta vill jag ändra synen på traineen som praktikant till – en person värd att satsa på!

Detta år har varit fantastiskt för min del. Jag har fått en helt unik inblick och förståelse för vad och hur kommunerna arbetar genom den utbildning och de studiebesök som vi traineer har fått göra. Genom breddningen fick jag också chansen att prova två olika arbetsplatser i två olika kommuner. För min del blev det i Sundsvall och Nordanstigs kommuner. Det var en erfarenhet som möjliggjorde en direkt jämförelse av de skillnaderna som kan finnas.

Genom traineeprogrammet fick jag chansen att komma in i arbetslivet med kvalificerade arbetsuppgifter redan från början. Jag har haft en fantastisk arbetsmiljö på planavdelningen i Sundsvalls kommun. Här har jag inte bara fått chansen att testa mina kompetenser i skarpa situationer utan jag har också fått hjälp att utveckla dem genom handledning, något jag har försökt att nyttja på bästa sätt.

Men det viktigaste och bästa med traineeprogrammet har ändå varit att få lära känna och dela mitt första år i arbetslivet med elva trevliga och duktiga människor. Det har känts fantastiskt bra att träffas varje månad, utbyta erfarenheter från jobbet men ärven diskutera alla möjliga saker. Kort sagt, min tid som trainee har varit både rolig och lärorikt, men nu är det dags att hoppa av lite tidigare än tänkt. Och nej, jag är inte missnöjd med något, tvärtom, programmet har lyckats stort. Jag har fått ett riktigt jobb!

Jag har inte ångrat mig en sekund att jag sökte programmet och det enda som jag kan säga är ett stort TACK!

När jag hittade jobbannonsen för Trainee Södra Norrland så kände jag på en gång att den här tjänsten måste jag ha. Det var som att den var skriven för mig. Och det har verkligen känts rätt hela vägen. Jag har läst socionomprogrammet på Mittuniversitetet i Österund. Jag avslutade mina studier vårterminen 2013. Efter mina studier arbetade jag inom Kriminalvården för att sedan börja arbeta som socialsekreterare i Sundsvall. Efter ett år som socialsekreterare började jag som trainee på socialförvaltningens kansli.

Kansliets uppdrag är brett med ett sort antal olika kompetenser. Mina arbetsuppgifter innefattar bland annat att sammanställa och kvalitetssäkra underlag för beslut i socialnämnd och utskott samt protokollskrivning, bereda ärenden av socialjuridisk karaktär inför beslut i nämnden samt att upprätta administrativa riktlinjer som stöd till socialförvaltningens olika verksamheter. Eftersom jag arbetar nära socialnämnden och dess utskott lär jag mig mycket om det politiska arbetet i kommunen. Jag trivs mycket bra på min arbetsplats. Mitt arbete är utvecklande och utmanande, jag lär mig ständigt nya saker och jag har fantastiska kollegor som stöttar mig och vill att jag ska lyckas. Min upplevelse av att arbeta på ett kansli är att man befinner sig i händelsernas centrum och ingen dag är den andra lik.

Det bästa med att vara med i ett traineeprogram för min del har varit alla dörrar det har öppnat och alla människor jag har träffat. Att få möjlighet att bli upplärd på en arbetsplats är ett otroligt privilegium och jag har fått varit med om många spännande möten och upplevelser som jag förmodligen inte fått uppleva annars.

Nu börjar vi komma in på sluttampen av programmet med ca 3 månader kvar. Vi har precis varit i Bryssel och deltagit i Open Days och vi ska snart redovisa traineegruppens två projekt om integration. Tiden rusar iväg nu och jag håller såklart tummarna för att jag är kvar på min arbetsplats efter jul!

Många idrottsnördar med mig, har som barn en dröm att bli proffs i någon idrott och få spela över hela världen. När man blir äldre och alltmer förlikar sig med tanken att drömmen kommer stanna vid just en sådan, börjar man istället fundera över alternativa karriärval; läkare, ekonom, journalist eller kanske fritidssamordnare. Nja, det sistnämnda dyker nog sällan upp som ett alternativ. För mig gick vägen till fritidssamordnare på kultur och fritid Gävle via Idrottsvetenskap, sports management, på Malmö Högskola. Från början fanns även där drömmen att arbeta med elitidrott på något sätt. Spelaragent, sportchef eller något annat spännande fanns i tankarna. Utbildningen öppnade dörrar för mig och gjorde att jag ändrade uppfattning, från att gå från att fokusera på elitidrott till en känsla av att det faktiskt är breddidrotten och idrotten som folkrörelse som gör den så fantastisk. När jag, någon gång under våren 2014, läser annonsen till traineeprogrammet och noterar att tjänsten bland annat går ut på att arbeta med kvalitetsutveckling, uppföljning och analyser av kultur och fritid Gävles verksamhet fattar jag direkt tycke för den och ringer till förvaltningschefen och hör mig för lite grann. Efter samtalet känner jag att tjänsten verkar rymma det jag verkligen vill arbeta med och mina förväntningar har verkligen införlivats. Jag har trivs som fisken i vattnet sedan dag ett.

Trots att jag alltså fastnade för rollen och själva arbetsbeskrivningen, snarare än traineeprogrammet med dess innehåll, hyser jag stor uppskattning och tacksamhet för vad traineeprogrammet givit mig.

Förutom en fast tjänst, även kunskaper och en inblick i kommunal verksamhet, kunskaper som säkerligen tagit flera år att bygga upp under en vanlig tillsvidareanställning.

Den 6e november redovisade vi traineer de projekt vi har arbetat med det senaste året. Trainee Södra Norrland har sedan i oktober i fjol genomfört två projekt med tema integration. Den ena gruppen har haft som fokus att undersöka hur kommuner kan arbeta för att tillvarata nyanländas kompetens och den andra att undersöka nyanländas integration i civilsamhället. Förutom nya kunskaper inom integrationsområdet har projektet givit mig erfarenheter i hur det är att arbeta i projekt, något jag definitivt har nytta av i min roll som fritidssamordnare. Framförallt har beroenden och riskanalys visat sig vara viktiga delar i vårt projekt då projektgruppen, som initialt bestod av sex personer, nu reducerats till tre.

Att flera personer gått vidare i sina karriärer är, enligt mig, ett gott betyg till traineeprogrammet och torde betyda att de personer som rekryterats haft hög kompetens och varit attraktiva på arbetsmarknaden.

Vi som är kvar får nu göra vad vi kan för att kräma ur så mycket som möjligt under de få månader vi har kvar inom programmet.

Lev väl i stunden, Niklas