Med kommunalt perspektiv i Bryssel

Sedan år 2003 arrangerar EUs kommitte för regionalpolitik ”Open Days -European Week of Regions and Cities” i Bryssel. Det är dagar fyllda av evenemang för att lyfta vikten av lokalt och regionalt arbete för utvecklingen av ett väl fungerande europeisk styre. Traineeprogrammet var på plats för att lära sig mer om EU och dess arbete och hur kopplingen till kommunen ser ut.

Open Days är ett stort evenegmang med över 100 workshops, seminarier, debatter och andra typer av aktiviteter spritt på de fyra dagarna i oktober. Aktiviteterna lockade ifjol 6 000 besökare från 180 regioner i Europa. Detta gör dagaran till ett ypperligt tillfälle för lokala aktörer att träffas och nätverka.

Temat för dagarna var i år ’Europe’s regions and cities: partners for investment and growth’ där man valt att speciellt lyfta fram ämnen under rubrikerna:

  • Modernising Europe: The regions in the Energy Union and the Single Digital Market
  • Regions open for business: SME development, innovation and job creation
  • Places and spaces: Urban and rural development, urban-rural integration

Är du nyfiken, läs gärna med om årets evenemang på hemsidan för Open Days.

Utöver deltagande i olika Open Days-aktiviteter gjorde traineerna flertalet studiebesök för att få en bättre förståelse för arbetet inom och kring de olika EU-institutionerna. Besök gjordes bland annat på Europarlamentet där parlamentarikerna Jens Nilsson och Jytte Guteland berättade och svarade på frågor om sitt arbete i parlamentet. Traineerna fick även delta vid ett parlamentsmöte och därmed se den politiska beslutsprocessen på nära håll. Övriga besök inkluderade svenska regionskontor som jobbar för de regioner i vilka kommunerna i Trainee Södra Norrland ingår samt Sverige ständiga representation i EU, vilket är Sverige största utlandsmyndighet. I frågan om kopplingen mellan EU och kommun framhävdes regionskontorens roll som viktiga då de besitter goda kunskaper om EU och dess arbetssätt, men även betydelsefulla kontakter. Regionskontoren bidrar med sitt EU-perspektiv till förverkligandet av regionernas utveckling och utgör därmed ett stöd på lokal nivå då avståndet till Bryssel kan verka långt.

Dagarna i Bryssel bjöd på många intryck och mycket information som förhoppningsvis kommer till användning för traineerna och deras respektive arbetsplatser i kommunerna.